Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
02 jul. 2020

Stand van Zaken nieuwe EU programmaperiode en Corona Recovery

Het is veel in het nieuws: de EU is druk bezig met de onderhandelingen over de toekomstige EU-begroting (MFK) en de herstelplannen naar aanleiding van de Covid-19 crisis (Corona Recovery Plan). Er is veel aandacht voor de rol en inzet van Nederland hierin en of EU lidstaten giften of leningen krijgen, maar wat zit er allemaal in de voorgestelde plannen ter ondersteuning van de activiteiten in de Regio Arnhem Nijmegen?

De huidige economische en gezondheidssituatie in Europa lijkt ervoor te zorgen dat er komende periode een stevigere EU begroting (aangevuld met corona herstelfondsen) komt, met meer fondsen voor verduurzaming van de economie, gezondheid en digitalisering. Waar veel voorgestelde fondsen met name op lidstaten richten, zitten er dus zeker ook directe kansen voor regionale partijen in. Doordat de Europese Commissie ook geld wil gaan lenen op de kapitaalmarkt - iets waar Nederland tegen ageert - zitten er in de nieuwe voorstellen bijvoorbeeld hogere bedragen voor de Green Deal, digitalisering en de innovatiefondsen (Horizon Europe).

Ook wordt er een nieuw Health programma voorgesteld met een enorme boost voor het bijbehorende budget voor preventie maar ook grensoverschrijdende samenwerking op gezondheid. Één van onze speerpunten is Health, dus dit biedt goede aanknopingspunten om met Health stakeholders als RadboudUMC, Rijnstate, NTC HAN, gemeenten, Health Valley, The Economic Board en de Euregio om meer (grensoverschrijdende) projecten en samenwerking hier op te richten.


Europees herstelplan

Naast meer aandacht voor Health en digital, is de andere grote pijler onder de plannen van de Europese Commissie voor herstel van de Europese economie is de EU Green Deal als herstelplan. In de korte versie:

The European Green Deal as the EU's recovery strategy:

Van <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_940

Just Transition?

Hierbij korte aandacht voor het Just Transition Fund, het belangrijkste fonds van de Green Deal dat direct regio’s aanspreekt en een rechtvaardige transitie wilt bereiken. Lidstaten dragen regio’s voor die het hardst geraakt worden door de transitie, en in het geval van Nederland wordt hier met name gesproken over Groningen en Rotterdam. Omdat het JTF nu al verviervoudigd wordt, roepen ook wij op om dit fonds niet alleen op deze regio’s te richten maar ook op Energy regio’s die oplossingen ontwikkelen voor de rest van Nederland en Europa op waterstof, batterijen en smart grids.

"This is our firm commitment to make every region and every European part of our green recovery," said on Thursday (28 May) the commission vice-president in charge of the Green Deal, Frans Timmermans.

Voor wie en door wie?

Er wordt dus veel voorgesteld in de corona herstelplannen. Tegelijkertijd verschilt het per fonds wie hier een aanvraag kan doen. Veel wordt uitgezet via intermediaire organisaties als banken of OostNL. Ook zijn er fondsen die minder interessant voor Nederland zijn, door bijvoorbeeld de financieringsvoorwaarden, of doordat het in Nederland al georganiseerd is (bijv. SURE biedt financiële steun voor lidstaten voor korte werktijdregelingen), of doordat er niet zo veel structuurfondsen voor Nederland vrij vallen

Overzicht voorgestelde fondsen, doelgroepen en bijbehorende aanspreekpunten


Hier zitten dus zeker zaken in waar regionale stakeholders mee ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld met het Solvency Support Instrument en REACT-EU (55 mlrd extra voor EFRO, ESF en FEAD in 2021-2022, al zal dat vanwege het cohesiecomponent vooral op Zuid en Oost-Europa gericht worden).

Veel nog onduidelijk: wat kan de regio al doen?

Bureau Brussel volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij gebruiken deze periode om de Regio Arnhem Nijmegen zo goed mogelijk voor te parkeren voor de nieuwe EU programmaperiode. Dit doen we door ons profiel als Groene Metropool uit te werken, nadrukkelijk te kijken of we de juiste Europese partners in ons netwerk hebben, en projectvoorstellen voor te bereiden. Zo kunnen we in de nieuwe periode goed inspelen op kansen op Health, Energy, Duurzame Mobiliteit maar ook circulaire economie. Al deze thema’s worden alleen nog maar belangrijker, de vraag wordt hoe makkelijk bereikbaar de fondsen ook voor onze regio worden.

Tegelijkertijd is dit ook de periode van de laatste kansen, zoals ook verder in onze nieuwsbrief te lezen. We adviseren over LIFE aanvragen, het Innovation Fund en de Green Deal H2020 calls. Hopelijk lukt het regionale partijen in de huidige situatie tot een aanvraag te komen!