Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
06 jul. 2017

Stand van zaken Regionaal Programma Werklocaties

De regio Arnhem-Nijmegen aantrekkelijk houden voor (de vestiging van nieuwe) bedrijven. Vanuit die gedachte werken de 19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen met de provincie Gelderland aan een nieuw Regionaal Programma Werklocaties. In de afgelopen periode is het concept Regionaal Programma Werklocaties (RPW) in de colleges en raden van de regiogemeenten behandeld. Op 6 maart jl. heeft het Portefeuillehoudersoverleg Economie het concept aan de regiogemeenten aangeboden met de uitnodiging hierop te reageren.

In de periode tot 1 juni 2017 hebben vijftien gemeenten een zogeheten zienswijze ingediend. De gemeente Doesburg, Mook & Middelaar, Renkum en Rozendaal hebben aangegeven geen zienswijze te hebben op het concept RPW.

Om de zienswijzen op een zorgvuldige manier te kunnen verwerken, is in het Portefeuillehoudersoverleg Economie in mei besloten meer tijd te nemen voor de behandeling van de gemeentelijke reacties (en de aanpassing van het concept-RPW). De verwachting is dat het definitieve RPW in oktober aan de regiogemeenten wordt aangeboden voor besluitvorming. Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland neemt vervolgens begin 2018 een besluit over het RPW.