Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
30 jan. 2020

Succesvolle bijeenkomst duurzame scheepvaart in Nijmegen

Verduurzaming van de binnenvaart en havens. Daaraan werkt Bureau Brussel met andere overheden, kennisinstellingen en de scheepvaartindustrie uit het binnen- en buitenland. Op 22 januari vond er een bijeenkomst plaats over verduurzaming van de binnenvaart in Nijmegen, bij Hotel Nimma. Met uitzicht op de Waal en de Nijmeegse haven presenteerden Nederlandse, Duitse, Belgische en andere Europese stakeholders ambitieuze projecten die helpen om de binnenvaart te verduurzamen. Via deze uitwisseling van kennis werd een basis gelegd voor verdere samenwerking.

Vanuit Bureau Brussel presenteerde Geert Ritsema de Europese Green Deal en de invloed ervan op de binnenvaart. Deze Europese Green Deal heeft tot doel de transportemissies te verminderen door een substantieel deel van de vracht die over de weg wordt vervoerd, te verplaatsen naar de binnenvaart en spoor. Voor de binnenvaart is de Green Deal een ambitieus plan dat maatregelen biedt ter bevordering van de doorontwikkeling en verduurzaming van binnenvaart.

De verduurzaming van de binnenvaart biedt economische kansen voor onze regio. De Waal is de drukst bevaren rivier van Nederland, jaarlijks varen er meer dan 100.000 schepen onder de Waalbrug bij Nijmegen door. Dit brengt veel bedrijvigheid met zich mee. Grote bedrijven in onze regio richten zich op de verduurzaming van de binnenvaart. Zo werken BCTN en PortLiner aan zero emissie schepen en hebben zij het potentieel om voorloper te zijn in de energietransitie van de binnenvaart.

Declaration of Nijmegen

In de Declaration of Nijmegen van 18 april 2018, een initiatief van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in nauwe samenwerking met Nijmegen als European Green Capital Nijmegen 2018, verklaren overheden, havens, logistieke bedrijven en verladers dat ze de komende jaren alles uit de kast zullen halen om als sector minder broeikassen uit te stoten. Streven is dat de schadelijke uitstoot in 2030 met 20 procent is afgenomen en in 2050 zelfs helemaal niet meer bestaat

Schonere lucht door schonere schepen

De Wereldgezondheidsorganisatie constateert dat luchtverontreiniging het grootste milieurisico is voor de gezondheid in Europa (1). Luchtverontreiniging veroorzaakt in de EU jaarlijks 400.000 vroegtijdige sterfgevallen en heeft een negatieve invloed op ons ecosysteem (2). Vooral Europese burgers die woonachtig zijn in steden gelegen aan vervoerscorridors ondervinden de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging en hebben behoefte aan oplossingen die toegankelijk, innovatief en efficiënt zijn. In de afgelopen decennia heeft het EU-beleid bijgedragen tot emissiereducties, maar is de luchtkwaliteit niet even snel verbeterd en houden problemen met luchtkwaliteit bij belangrijke Europese transportroutes aan (3). Het aandeel van de scheepvaart –die kwa verduurzaming achterloopt bij het wegtransport- in deze problematiek is de laatste jaren toegenomen en zal door de voorgenomen groei van de binnenvaart blijven toenemen, indien er niet wordt ingegrepen. Het is daarom belangrijk dat de scheepvaartindustrie en (grensoverschrijdende) overheden in gesprek met elkaar blijven om de sector te verduurzamen.

Op weg naar verdere samenwerking

Investeren in groene scheepvaart is een onmisbare stap in de energietransitie en verbetering van de Europese luchtkwaliteit. Europese steden gelegen aan vervoerscorridors hebben behoefte aan oplossingen die toegankelijk, innovatief en efficiënt zijn. Ze werken lokaal aan maatwerk, maar zien de noodzaak om samen de schouders te zetten onder een volledig groene Rijn-Alpen-vervoerscorridor. Nijmegen heeft één van de grootste binnenhavens van Nederland en is door haar strategische ligging aan de Waal van groot belang voor de binnenvaart. Door de scheepvaartindustrie, overheden en kennisinstellingen aan elkaar te verbinden hoopt Bureau Brussel een belangrijke toevoeging te leveren aan de verduurzaming van de binnenvaart en daarmee ook aan de luchtkwaliteit in onze regio. Natuurlijk adviseren wij de regio ook over Europese projecten en interessante Europese subsidies voor de binnenvaart.

De bijeenkomst op 22 januari heeft hier een steentje aan bijgedragen en wij hopen in de nabije toekomst dit een vervolg te geven!

Wilt u meer informatie over scheepvaart in onze regio en de Nijmeegse haven, check dan het volgend filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=3fPIwvZaduc

Bronnen:

  1. WHO, “Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease”, 2016, blz. 15
  2. EEA, “Air Quality in Europe-2018 report’’, 2018, blz. 12-14
  3. Europese Rekenkamer, ‘Luchtverontreiniging: onze gezondheid nog steeds onvoldoende beschermd’, 2018, blz. 8.
    Aanbevelingen omvatten doeltreffender maatregelen die door de Commissie moeten worden genomen; de actualisering van de richtlijn luchtkwaliteit; de prioritering en opname van beleid inzake luchtkwaliteit in andere EU-beleidsmaatregelen; delen beste praktijken tussen de lidstaten; en de verbetering van de bewustmaking en voorlichting van de bevolking.
Schonere Scheepvaart 2