Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
13 mei 2019

Terugblik informatieavonden over de RES Arnhem Nijmegen

Op 17, 18 april en 7 mei jl. hebben drie informatieavonden plaatsgevonden over de Regionale Energie Strategie (RES) voor de Regio Arnhem Nijmegen. Dank aan de gemeenten Duiven, Rheden en Berg en Dal voor hun gastvrijheid! In de eerste nieuwsbrief van de Regiegroep RES die ook aan de raden is verstuurd zijn de raden geïnformeerd over de stand van zaken rond het Klimaatakkoord en het regionale proces van de RES. (lees de nieuwsbrief).

Doel van de informatieavonden was om de raadsleden nader te informeren over het proces dat in de regio is opgestart én om samen in gesprek te gaan over de opzet en inhoud van de RES, het proces en tijdpad dat hieraan is gekoppeld. Tijdens deze bijeenkomsten is veel gesproken over de opgave en het tijdpad van de RES. De conclusie daarbij was dat de regio voor een grote opgave staat om in een zeer kort tijdsbestek te komen tot een breed gedragen RES. Veel van de vragen richtten zich op het goed kunnen betrekken van stakeholders en inwoners.

De inzet is om binnen het krappe tijdpad partijen in de regio tijdig te betrekken en uit te nodigen om deel te nemen aan zogenaamde ‘regioateliers’, waarin gekeken wordt naar mogelijkheden in de regio voor het opwekken van duurzame energie. De planning is om een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord een voorlopige RES op te leveren om vervolgens een jaar na ondertekening te komen tot een definitieve RES. Er is nu een Startnotitie in voorbereiding, waarin dit proces verder wordt uitgewerkt. Deze wordt aan de raden en ook aan provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen in de regio voorgelegd. De opbrengst van de informatieavonden wordt hierin meegenomen.

Wij kijken terug op drie interessante bijeenkomsten en zijn tevreden over de opkomst, maar we beseffen ook dat niet iedereen in de gelegenheid geweest naar de bijeenkomsten te komen. Wij zullen u de komende tijd op verschillende manieren informeren over de voortgang en de belangrijke momenten van de RES voor de Regio Arnhem Nijmegen. Daarnaast kunt u zich altijd laten informeren via uw eigen wethouder Duurzaamheid!