Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
17 mrt. 2020

Terugblik PFO Duurzaamheid

Op 11 maart 2020 stonden enkele actuele onderwerpen op de agenda. Zoals de gevolgen van duurzame energie-opwekking op brandveiligheid, maar ook de RES en de regionale routekaart. U leest het in dit artikel.

Op 11 maart startte het PFO Duurzaamheid met een presentatie van Robert Polman van de Veiligheidsregio over de gevolgen van de opwekking van duurzame energie (windturbines, zonneparken) op de brandveiligheid. Om grote overlast en schade te voorkomen riep de brandweer op om de brandweer vroegtijdig te betrekken bij dit soort projecten.

Daarna werd de monitor van de regionale routekaart 2017 vastgesteld met de conclusie dat de regio de ambitie tot 2023 op het gebied van grootschalige duurzame opwek projecten binnen handbereik ligt, maar dat er op het gebied van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame mobiliteit een intensivering nodig is. Afgesproken is om een inventarisatie te maken van de projectkosten die in 2021 worden verwacht op het gebied van duurzaamheid. Dus niet alleen de projectkosten die in het kader van de energietransitie worden verwacht, maar ook de kosten op het gebied van bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Of voor de duurzaamheidsambities in het kader van de verstedelijkingsstrategie. Deze kosten dienen meegenomen te worden in het proces om te komen tot de nieuwe versterkte regionale samenwerking.

De leden van het PFO werden ook bijgepraat over de stand van zaken in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). De griffiers van kring Zuid hadden schriftelijk hun zorgen geuit over de planning met betrekking tot het bod RES 1.0. Als reactie hierop besloot het PFO om een brief te sturen waarin wordt gemeld dat er geen ruimte is voor uitstel omdat dit een afspraak is in het kader van het nationaal klimaatakkoord.

Het PFO Duurzaamheid besloot om de regionale ambitieverklaring op het gebied van circulariteit in de GWW sector aan te bieden aan alle colleges van B&W. Deze regionale ambitieverklaring wordt gezien als een eerste stap richting een structurele regionale samenwerking op het gebied van circulariteit. Hierbij worden ook de lokale MKB bedrijven meegenomen.

Download: routekaart.