Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
16 mrt. 2020

Terugblik PFO Economie

Op 11 maart vergaderde het PFO Economie in Heumen. U vindt in dit artikel een overzicht van de onderwerpen die in deze vergadering zijn besproken.

Corona

Nog onwetend van de maatregelen die de rijksoverheid zou gaan afkondigen stonden de portefeuillehouders stil bij de corona-uitbraak. "Samen moeten we ons sterk blijven maken voor de regionale economie." aldus voorzitter Jan van Dellen. Het belang van de regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid is juist in deze bijzondere tijd van belang. De afgelopen jaren heeft the Economic Board (TEB) bewezen hierin een belangrijke rol te kunnen vervullen. Op de website van TEB is een overzicht geplaatst waar alle ondernemers in de regio kunnen lezen waar ze terecht kunnen voor informatie, vragen en steun: theeconomicboard.com/nieuws/corona-arnhem-nijmegen-wageningen/. Deze pagina wordt constant van nieuwe informatie voorzien.

Economie en arbeidsmarkt

Het voorstel van wethouder Van Esselbrugge om regionaal aan de slag te gaan met een House of Skills werd unaniem omarmd. In dit 'huis' moet gewerkt gaan worden aan loopbaantrajecten en een arbeidsmarkt die meer gericht zijn op skills van werknemers. Daarbij richt men zich niet alleen op niet-werkenden maar juist ook op mensen die willen instromen vanuit werk naar andere branches of functies. Een projectleider moet hiervoor een breed samengesteld regionaal samenwerkingsverband gaan smeden.

Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

"Dit is een memorabel moment", concludeerden de portefeuillehouders op 11 maart in Heumen. "Samen hebben wij mooie stappen gezet om in consensus goede regionale afspraken te maken over de ontwikkeling en uitgifte van bedrijvenlocaties." Op basis van recent onderzoek over de terreinuitgifte is vastgesteld dat het huidige RPW moet worden herzien en een aantal afspraken moet worden bijgesteld. Binnenkort ontvangen alle gemeenteraden een voorstel hiervoor. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van XXL-logistiek. Hieronder wordt de ontwikkeling van vastgoed op een kavel van vier hectare of meer verstaan. De vestiging van dergelijke bedrijven wordt onder voorwaarden mogelijk geacht: onder andere de toegevoegde waarde voor de regio, landschappelijke inpassing, duurzaamheid en clustering.