Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
23 jun. 2020

Terugkoppeling PFO Economie 17 juni

De portefeuillehouders economie spraken in hun overleg onder meer over de gevolgen van de coronacrisis, het Strategisch Plan van The Economic Board en over een anvraag voor een MKB-deal.

Coronacrisis

De aanwezige wethouders deelden hun zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor het lokale bedrijfsleven. Maar tegelijkertijd keken zij ook vooruit en bespraken wat er nodig is om de regionale economie in de herstelfase een impuls te geven. De geïntensiveerde samenwerking kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren om als regio weer sterk uit deze economisch crisis te komen. Ook door verdere stappen te zetten in de realisatie van de regionale ambities gaat ons helpen, aldus voorzitter Jan van Dellen. De realisatie van een House of Skills is daarvan een goed voorbeeld.

The Economic Board (TEB)

Het belang van de regionale samenwerking in triple helix verband werd nogmaals onderstreept bij de bespreking van het Strategisch meerjarenplan van TEB. Burgemeester Van Eert: het regionaal versterkingsproces kan niet zonder de partners uit het bedrijfsleven en het onderwijsveld die betrokken zijn bij TEB. Het PFO constateerde de bekendheid over de werkzaamheden van TEB bij gemeenteraden en het lokale bedrijfsleven om meer aandacht vraagt.

MKB-deal

Burgemeester De Baat is gevraagd om de kar te trekken om te komen tot een zogenaamde mkb-deal. Na de zomer biedt het ministerie EZK namelijk voor de tweede keer de mogelijkheid om tot een dergelijke afspraak te komen. Door middel van een mkb-deal wil dit ministerie regionale en lokale initiatieven, waarmee het lokale midden- en kleinbedrijf wordt versterkt, een steun in de rug geven. De heer de Baat gaat in overleg met het bedrijfsleven een voorstel voor deze (subsidie-)aanvraag maken. Dit voorstel zal door de regio Arnhem Nijmegen in Den Haag worden ingediend.