Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
18 feb. 2020

Toekomstbeeld OV – Goederenvervoer per spoor

Het Rijk heeft halverwege 2019 het plan 'Contouren Toekomstbeeld OV 2040' gepresenteerd. Voor de goederenstromen per spoor in Oost-Nederland worden, naast de hoofdas via de Betuwespoorlijn en Emmerich, drie varianten bekeken. Als regio Arnhem Nijmegen zien wij verschillende relaties met ook de andere regionale wensen en ambities (onder andere NOVI en woondeal/verstedelijkingsstrategie). Ook maken wij ons zorgen over enkele onderdelen.

De volgende drie varianten voor de goederenstromen per spoor in Oost-Nederland worden bekeken:

  1. Via de Betuwespoorlijn-Arnhem-Zutphen-Hengelo - Bad Bentheim;
  2. Via de Betuwespoorlijn-Arnhem-Deventer (emplacement; rijrichting omgedraaid) - Bad Bentheim;
  3. Via Betuweroute-Zevenaar en dan met een nieuw tracé langs de N18 naar Bad Bentheim.

Zorgen over leefbaarheid en veiligheid

Het Rijk wil in de loop van dit jaar een ontwikkelagenda presenteren die inzicht geeft in de (on)mogelijkheden, uitkomsten van de onderzoeken en beslisinformatie voor het MIRT najaar 2020. In april en juli van dit jaar worden op de verschillende bestuurlijke tafels de eerste contouren van de ontwikkelagenda besproken. Als regio Arnhem Nijmegen zien wij verschillende relaties met ook de andere regionale wensen en ambities (onder andere NOVI en woondeal/verstedelijkingsstrategie). Daarbij maken wij ons zorgen over de leefbaarheid en veiligheid, en over de realiseerbaarheid van de ambitie om bijvoorbeeld woningen te bouwen langs de OV-corridors.

Meer informatie

'Contouren Toekomstbeeld OV 2040' beschrijft de invulling van de ambitie van het Rijk, provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail om te komen tot gezamenlijke richtlijnen voor het openbaar vervoer in 2040.

Voor meer informatie, zie o.a.: www.rijksoverheid.nl/../contouren-toekomstbeeld-ov-2040

Goederentrein