Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
19 apr. 2018

"Regio Arnhem-Nijmegen is de top van Nederland"

Dit schrijven Gedeputeerde Staten van Gelderland in de Statennotitie "Sterk bestuur voor de opgaven van morgen". Deze notitie is op 4 april door GS aangeboden aan de gemeenteraden en colleges van de Gelderse gemeenten. De notitie geeft een tussenbalans en een vooruitblik op het provinciale programma Sterk Bestuur.

GS vervolgt in haar notitie dat "de regio alles in huis heeft om dit waar te maken". Zij beschrijft de positieve punten en de knelpunten (waarop versterking gewenst is), waar iets verwacht wordt van gemeenten en waar GS als partner willen en kunnen ondersteunen.

Verwezen wordt naar de in 2017 uitgevoerde (zelf-)evaluatie 'Voorbij de startblokken' en concludeert dat er in de afgelopen twee jaar mooie resultaten zijn bereikt (Regionale mobiliteitsaanpak (Bereikbaarheidsagenda), Routekaart Energietransitie 2050, (Sub-) regionale woonagenda, Regionaal Programma Werklocaties). Zij signaleert ook de behoefte aan verbeteringen o.a. op het gebied van slagvaardigheid en effectiviteit. Ook aan deze opgave is het afgelopen jaar hard gewerkt door bestuurders en ambtenaren. Voor de nieuwe bestuursperiode liggen er mooie uitdagingen in de regio op het gebied van Economie, Mobiliteit, Duurzaamheid en Leefomgeving (Wonen) en verbetering van de samenwerkingskracht. Gewerkt wordt aan een Gezonde Groei van onze regio. Dit vraagt om het besef dat veel (lokale) vraagstukken niet bij de gemeentegrens ophouden en daarmee vragen om een regionale aanpak. Voor sommige thema's is dat het schaalniveau van de regio Arnhem Nijmegen.