Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
20 okt. 2020

Update provinciale aanpak impact COVID-19

Zo snel als de situatie van het Covid virus en dus de maatregelen zich hebben veranderd sinds de vorige keer. De coronapandemie duurt langer en de situatie is anders dan gehoopt. Een bijna zelfde lockdown als in de lente is het gevolg. En ongetwijfeld betekent dat voor jullie weer vol aan de bak, weliswaar met enige ervaring achter de kiezen. Enige tijd voor deze maatregelen werden getroffen heeft GS gesproken over de aanpak van de komende tijden. Realisatie was er toen al dat ‘herstel’ wellicht voor sommige sectoren onderdeel van het denken is, maar dat voor veel sectoren overbrugging en zelfs acuut nog gewoon aan de orde zijn of kunnen worden. Een ‘totaal pakket’ voor “de volgende fase” is daarbij niet logisch en niet aan de orde. Verschillende sectoren zitten in verschillende fases op verschillende moment en het kan ook zo maar weer wijzigen. GS heeft PS daarover geïnformeerd.

Op 13 oktober 2020 heeft het college van GS dan ook besloten de provinciale aanpak van COVID-19 tot medio 2021 te continueren en vooral in te zetten op het snel maatregelen aanpassen aan de omstandigheden voor specifieke sectoren. Het financieel kader is adequaat en tegen de zomer van 2021 wordt via de Mid Term Review de balans op gemaakt. Moeilijke keuzes zijn niet te vermijden want de nadruk zal, los van de ernst van oplaaien van het virus, hoe dan ook meer en meer komen te liggen op het toekomstperspectief. GS wil tegelijk bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving voor onze inwoners en perspectief creëren voor bedrijven en instellingen. Het verlengen van bestaande en nieuwe maatregelen geldt gezien de huidige ontwikkelingen voor:

  • cultuur en erfgoed
  • toerisme en recreatie, sport
  • maatschappelijke voorzieningen, zoals dorps- en buurthuizen
  • openbaar vervoer
  • economie en arbeidsmarkt
  • binnensteden en dorpskernen

Meer informatie staat in het factsheet en de Statenbrief.