Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
13 dec. 2018

Update regionale investeringsagenda

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe regionale investeringsagenda Arnhem-Nijmegen-Provincie, editie 2019-2020. De planning is dat deze eind januari verschijnt.

In het overleg van het Algemeen Bestuur op 12 december 2018 gaf Monique Esselbrugge, als voorzitter van de stuurgroep investeringsagenda, een korte stand van zaken. De stuurgroep is het afgelopen jaar bemenst met (deels) nieuwe bestuurders vanuit Arnhem en Nijmegen en kan nu weer op volle kracht vooruit. Als het aan de stuurgroep ligt, maken ze er een stevig programma van dat goed verbonden is met de ambities van de regio.

Lobby en profilering worden het komende jaar een belangrijk thema. De profilering van de regio moet veel meer een samenspel worden van The Economic Board, Regio Arnhem Nijmegen en stuurgroep investeringsagenda. We willen samen, sneller en slimmer inspelen op kansen die zich voordoen bij Rijk en Europa. Een economisch sterke regio, centraal gelegen, met een hoge kwaliteit van leven. Samen werken aan 'Gezonde Groei' van onze regio.

Monique Esselbrugge besluit met een oproep. Toon van Asseldonk heeft de afgelopen periode als stuurgroeplid vanuit de regio bijgedragen aan de investeringsagenda. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om in verband met zijn vertrek vanuit de regio een nieuwe bestuurder af te vaardigen.

De investeringsagenda moet bijdragen aan de ruimtelijk-economische versterking van de regio. Arnhem, Nijmegen en de provincie hebben hierover eind 2016 met elkaar langjarige afspraken gemaakt in een bestuursakkoord. De agenda moet vooral helpen om sterker te worden in waar we al sterk in zijn. Er zijn drie icoonprogramma’s: Slimme Duurzaamheid, Bruisende binnensteden aan de rivier en Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health, Energy en High tech.