Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
29 jun. 2020

Van-Boer-tot-Bord strategie gepubliceerd

De Europese Commissie heeft onlangs de Van-Boer-tot-Bord-strategie gepresenteerd. Met deze strategie wil de Commissie de hele voedselketen van boer tot bord verduurzamen en hiermee de impact van de voedselproductie op het milieu en klimaat verminderen. Tegelijkertijd stelde de Commissie ook een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vast (ec.europa.eu/../eu-biodiversity-strategy-2030_nl) . Volgens de Commissie versterken de twee strategieën elkaar en brengen ze de natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen om gezamenlijk naar een concurrerend duurzame toekomst toe te werken.

De Van-Boer-tot-Bord-strategie geeft invulling aan de EU Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Het draagt bij aan de doelen van de EU Green Deal om de vervuiling van lucht, water en bodem in 2050 tot nul terug te brengen en een gifvrij milieu te bewerkstelligen.

In de woorden van Timmermans : "De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk het is om het evenwicht tussen de menselijke activiteit en de natuur te herstellen. Als kernpunten van de Green Deal wijzen de biodiversiteits- en de van-boer-tot-bordstrategie de weg naar een nieuw en beter evenwicht tussen natuur, voedselsystemen en biodiversiteit; om de gezondheid en het welzijn van onze bevolking te beschermen en tegelijkertijd de EU concurrerender en veerkrachtiger te maken. Deze strategieën zijn onmisbaar voor de grote transitie die nu voor de deur staat."

Om deze ambitieuze doelen te bereiken wil de Commissie de komende zeven jaar 40% van de landbouwsubsidies inzetten voor milieu en klimaat. De Commissie schrijft daarover dat: “de inkomenssteun aan boeren effectiever en efficiënter is als die wordt gericht op degenen die het echt nodig hebben en die bijdragen aan het realiseren van de groene ambities dan op entiteiten en bedrijven die enkel landbouwgrond bezitten.”

Een andere wijze waarop de Commissie haar duurzaamheidsdoelen wil behalen is het stimuleren van de ontwikkeling van de biologische landbouw in de EU met als doel: biologische landbouw op 25% van alle landbouwgrond tegen 2030.

Ook wil de Commissie dat in 2030 het gebruik, de risico’s en afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen met 50% procent wordt verminderd. Om dit te bewerkstelligen geeft de Commissie aan dat zij de huidige EU-gewasbeschermingsmiddelenwetgeving wil herzien.

De Van-Boer-tot-Bord strategie bevat ook belangrijke beleidsvoornemens over de consumptie van voedsel. Zo wil de Commissie consumenten meer mogelijkheden geven om te kiezen voor gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel en zal voedselverspilling worden tegengegaan. Bovendien kiest de Commissie voor het versterken van regionale en lokale voedselsystemen, om zo kortere voedselketens te creëren en de afhankelijkheid van lange afstandsvoedseltransporten te verminderen.

Ook kondigt de Commissie in de Van-Boer-tot-Bord strategie beleidsmaatregelen aan die moeten leiden tot meer inkomenszekerheid voor primaire producenten en een goed verdienmodel voor de productie van duurzaam voedsel.

Meer informatie over de Van-Boer-tot-Bord strategie vindt u op deze website van de Europese Commissie: ec.europa/../farm-fork_nl.