Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
26 mei 2020

Visie voor een bereikbaar Gelderland

De provincie Gelderland heeft een nieuwe visie op mobiliteit opgesteld: 'Visie voor een bereikbaar Gelderland'. Hierin beschrijft ze ontwikkelingen en opgaven in de bereikbaarheid van Gelderland, en de strategie hoe hiermee om te gaan. Van nu tot 2030; over de weg en per spoor. Zo wil de provincie speciale knooppunten (hubs) ontwikkelen waar mensen gemakkelijk kunnen overstappen naar een ander vervoermiddel. Regio Arnhem Nijmegen is, als samenwerkingspartner van de provincie, meegenomen in de totstandkoming van deze visie en gevraagd haar reactie te geven.

Wij zijn tevreden over de visie en onderschrijven deze. Wel stellen wij de vraag of er niet meer aandacht moet zijn voor het verminderen van de mobiliteitsgroei. De huidige coronacrisis laat zien dat het aantal verplaatsingen drastisch is afgenomen, dus minder reizen kán wel degelijk. Dit is dan ook hét moment om hierop door te pakken. Als regio maken we hierover graag afspraken met de provincie.

Projecten prioriteren

Ook worden we als regio graag tijdig geraadpleegd bij de prioritering van projecten. We zien daarbij graag dat de regionale projecten - zoals opgenomen in de samenwerkingsagenda met de regio - de basis vormen voor verdere prioritering. Ook potentiële projecten prioriteren we graag samen met de provincie Gelderland. Wij denken dat de slagkracht kan worden vergroot en projecten sneller kunnen worden gerealiseerd door samen op te trekken.

Een fasering van de beschikbare middelen en het geven van een meerjarig perspectief geeft ons de gelegenheid om zelf actief op zoek te gaan naar de benodigde gemeentelijke cofinanciering. Wij staan als gezamenlijke gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen open om te kijken hoe we kunnen toewerken naar het verder ontwikkelen van een regionaal mobiliteitsfonds om daarmee sommige opgaven versneld te realiseren.

Provinciale Staten behandelt de visie en onze reactie in haar vergadering van juni.