Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
18 mei 2017

Werkbezoek Brussel Gemeentesecretarissen: "Hoe werk je in de regio zo samen dat je van Europese mogelijkheden gebruik kunt maken?"

In de Regio Arnhem Nijmegen wordt op veel thema’s samengewerkt door de 19 gemeenten. Veel van die thema's staan ook op de Europese Agenda, bijvoorbeeld duurzame mobiliteit en energietransitie. Hoe speel je hierop in? Hoe richt je je samenwerking zo in dat je kennis en capaciteit bundelt om die (Europese) opgaven op te pakken? 

Dat was de centrale vraag van een werkbezoek op 11 en 12 mei aan Brussel met twaalf gemeentesecretarissen samen met de directeur van The Economic Board, de directeur van de  Provincie Gelderland en de secretaris van de Regio Arnhem Nijmegen.  

Bezoek Gem Secr

De deelnemers werden geïnformeerd over de activiteiten van Bureau Brussel.  Dit bureau werkt voor de 19 gemeenten in Brussel aan Europese profilering en Europese samenwerking en is voor de inhoud daarvan afhankelijk van input, projecten en boodschappen vanuit gemeenten, provincie, kennisinstellingen, bedrijven en organisaties als the Economic Board. Om inzicht te krijgen in wat voor thema's er spelen, en hoe je als regio daarop kan inspelen zijn meerdere organisaties tijdens dit Brusselse werkbezoek bezocht.  

 
Bij POLIS, een Europees netwerk op duurzame mobiliteit waar de regio lid van is, vertelde directeur Karen Vancluysen over Europese ontwikkelingen ten aanzien van duurzame mobiliteit. Hoe kan je bijvoorbeeld leren van andere Europese regio's, die ook bezig zijn met de verbinding tussen stad en ommeland? Vanuit de deelnemers werd de suggestie gedaan dit verder uit te werken in een regionale projectgroep en te leren van, en samen te werken met, andere Polis regio’s die met dit thema bezig zijn.  
 
Bij het Europees Parlement kregen de deelnemers een kijkje in politieke proces. Daarna werd ingegaan op het thema schone energie. Elozona Ochu van de Europese Commissie, Caspar Sluiter van de VNG en gastvrouw Vivian Stribos van het HNP (Huis Nederlandse Provincies) vertelden samen hoe EU plannen ten aanzien van schone energie uiteindelijk zullen landen in regionale energie strategieën, waarin ook gemeenten een rol hebben.  
 
In de verschillende onderdelen kwam bij de deelnemers telkens de vraag terug: hebben wij ons huiswerk goed op orde om Europese mogelijkheden optimaal te benutten? Wat is onze gezamenlijke regionale ambitie? Hoe vullen we die in? Ontmoeten wij elkaar voldoende?  
 
Arne van Hout, gemeentesecretaris in Nijmegen: "Erg waardevol om elkaar beter te leren kennen en zo gebruik te maken van wat we elkaar te bieden hebben en hoe we de lobby gezamenlijk kunnen versterken". Jan Wynia, gemeentesecretaris Lingewaard: "Van elkaar leren is een belangrijk onderdeel van het elkaar ontmoeten. Als gemeentesecretarissen kunnen wij meedenken over de hoe-vraag in regionale samenwerking. Goed om zo vanuit Europees perspectief geïnformeerd te worden om gezamenlijk onze regio verder te krijgen en stevig op de kaart te zetten".  

Foto 12 05 17 12 07 14