Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
10 sep. 2020

Werkgevers focussen op ‘minder reizen’

Welke maatregelen en regelingen treffen werkgevers zelf om duurzaam reisgedrag te bevorderen? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit onderzocht. Een van de conclusies is dat de mogelijkheden om thuis te werken en online te vergaderen sterk verbeterd zijn tijdens de coronacrisis. 70% van de werkgevers verwacht de komende 12 maanden met het stimuleren van ‘minder reizen’ bezig te blijven. Goed nieuws dus voor de bereikbaarheid van onze regio.

1.130 organisaties met meer dan 100 medewerkers hebben aan het onderzoek deelgenomen, ook in regio Arnhem-Nijmegen. Het veldwerk voor dit onderzoek stond gepland voor maart 2020, maar door de coronauitbraak is het onderzoek twee maanden uitgesteld. Om de invloed van de coronacrisis te duiden zijn de vragen aangepast om de situatie vóór en tijdens de coronacrisis weer te geven en de verwachtingen na de coronacrisis. De resultaten laten zien dat de coronauitbraak grote invloed heeft gehad op het duurzaam reisgedrag van medewerkers. Duurzaam reisgedrag is opgesplitst in drie categorieën:

Minder reizen (en niet reizen): faciliteiten die zorgen dat een reis niet meer nodig is, zoals online vergaderen en mogelijkheden om thuis te werken.

Anders reizen: maatregelen die medewerkers motiveren om een duurzamer alternatief voor de auto te kiezen, zoals de fiets of het openbaar vervoer.

Schoner reizen: de overstap op schonere vervoermiddelen zoals elektrische auto’s.

70% stimuleert minder reizen

Respondenten die aan het onderzoek deelnamen zijn (mede)beslissers, adviseurs en uitvoerders van beleid over duurzaam reisgedrag. De resultaten van het onderzoek laten zien dat organisaties vooral grote stappen zetten op het gebied van ‘minder reizen’. Tijdens de coronacrisis zijn de mogelijkheden om thuis te werken en online te vergaderen sterk verbeterd. Opvallend is dat deze verbeteringen in 2019 al werden ingezet, voor de coronauitbraak dus. De verwachting voor de toekomst is dat zelfs nog meer aandacht naar dit thema zal gaan: bijna 70% verwacht de komende 12 maanden met het stimuleren van ‘minder reizen’ aan de slag te gaan.

52% biedt bijdrage voor aanschaf (e-)fiets

De maatregelen omtrent ‘anders reizen’ zijn vooral gefocust op fietsvoorzieningen. 52% biedt weliswaar nog leaseauto’s aan, maar evenveel organisaties bieden nu een bijdrage voor aanschaf van een fiets of e-bike. 10% maakt al gebruik van de leaseregeling voor fietsen, terwijl deze pas sinds januari 2020 beschikbaar is. De verwachting voor de komende 12 maanden is dat de voorzieningen voor fietsers verder zullen verbeteren.

15% gebruikt subsidie voor schoner vervoer

‘Schoner reizen’ gaat ten opzichte van de andere categorieën nog het minst hard. Slechts 15% maakt momenteel gebruik van bestaande subsidieregelingen voor schoner vervoer. De redenen hiervoor zijn dat het niet relevant voor ze is, ze onbekend zijn met de regelingen of dat de voertuigen via een tussenpersoon (leasemaatschappij) komen. De toekomstverwachting is wel hoopgevend, slechts 30% geeft aan op dit moment niet bezig te zijn met de overstap op schonere voertuigen.

Bekijk hier het complete onderzoeksrapport.