Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
20 apr. 2017

Wethouders Mobiliteit werken aan mobiliteitsvisie regio

Het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van Regio Arnhem Nijmegen heeft Goudappel Coffeng gevraagd een start te maken met het voorbereiden van een regionale mobiliteitsvisie. De regio kiest nadrukkelijk voor een stapsgewijze aanpak.

Als eerste stap inventariseert Goudappel Coffeng de bovenlokale mobiliteitsonderwerpen die leven bij de regiogemeenten, het rijk, de provincie en de organisatie Beter Benutten-vervolg (waarin het bedrijfsleven ook is vertegenwoordigd). Goudappel inventariseert en rubriceert de veelheid aan onderwerpen. In het contactambtenarenoverleg Mobiliteit van de regio prioriteren de ambtelijke vertegenwoordigers in april de onderwerpen. In mei behandelt het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit deze prioritering en stelt deze al dan niet gewijzigd vast. Met deze onderwerpen weten de regiogemeenten wat zij zelf belangrijk vinden op het vlak van een bereikbare regio. Daarmee gaan de regiobestuurders - stap 2 - het gesprek aan met rijk, provincie, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen over de wijze waarop alle partijen gezamenlijk het beste tot een regionale mobiliteitsvisie kunnen komen.

Het onderwerp bereikbaarheid van de regio is actueel. Naast de wens van de wethouders-Mobiliteit speelt tevens de vraag hoe het gedachtegoed van Beter Benutten-vervolg te borgen na afloop van het programma per eind 2017. Ook de regio ervaart de samenwerking tussen alle wegbeheerders en het bedrijfsleven in Beter Benutten als te waardevol om stop te zetten. Wat ons allen verder steunt, is de afspraak in de Investeringsagenda Arnhem Nijmegen Gelderland 2017-2018 over de aanpak van de bereikbaarheid. Deze functioneert als randvoorwaardelijk voor de drie iconen in de investeringsagenda: 1) bruisende binnensteden aan de rivier, 2) ruimte voor werk, kennis en innovatie in gezondheid en energie en 3) slimme duurzaamheid.

De wethouders Mobiliteit zien het zo ook als een kans om het onderwerp bereikbaarheid integraal te verbinden met de werkterreinen van de andere regionale portefeuillehoudersoverleggen: Economie, Duurzaamheid en Wonen. Zonder een goede regionale bereikbaarheid staan die overleggen voor een hopeloze opgave. Om er te zijn, moet je er wel kunnen komen.

De presentatie kunt u hier nalezen.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Stadsbrug De Oversteek Nijmegen Rws Harry Van Reeken