Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
19 dec. 2019

Regio Arnhem Nijmegen sluit Woondeal

Met succes heeft de gemeente Nijmegen samen met de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem aandacht gevraagd bij het Rijk voor de druk op de woningmarkt in de regio Arnhem Nijmegen. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt om een Woondeal te sluiten, met als hoofddoel om het woningtekort in de regio terug te dringen.

Druk op de woningmarkt

De regio Arnhem Nijmegen behoort tot de woningmarktgebieden met de hoogste actuele woningtekorten. De druk wordt mede veroorzaakt door de autonome groei van de steden Arnhem en Nijmegen. De gemeente Nijmegen scoort het hoogst qua woningnood in het land. Dit betekent dat in de regio de komende jaren vele woningen gebouwd moeten worden, met name sociale- en middenhuur of goedkope koop.

Woondeal en Verstedelijkingsstrategie

De Woondeal behelst een langjarige samenwerking van de gemeenten Arnhem en Nijmegen, de Regio Arnhem Nijmegen, de provincie Gelderland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met als doel te komen tot een gezamenlijke inzet van instrumentarium en middelen om de woningbouwproductie te versnellen. De Woondeal bevat onder meer afspraken op het gebied van complexe en integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, betaalbaarheid van de voorraad, de aanpak van excessen op de woningmarkt, het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken, etc. Op basis van de Woondeal is het voor woningcorporaties in de regio mogelijk aanspraak te maken op de korting verhuurdersheffing.

De focus van de Woondeal ligt op de grote steden. Tegelijkertijd is er sprake van een gezamenlijke woningmarkt en zijn gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen gevraagd versnellingslocaties en thema’s aan te geven.

De Woondeal loopt voor op de verstedelijkingsafspraken die worden gemaakt met het Rijk. De Verstedelijkingstrategie is een integrale strategie voor de middellange termijn waarin de verstedelijkingsopgave in samenhang met onder meer de opgaven voor bereikbaarheid, energietransitie, kwaliteit van de leefomgeving, water, landschap en klimaatadaptatie worden bezien. De verstedelijkingsstrategie kent, gezien de integrale benadering, een andere schaalgrootte en richt zich op de regio’s Arnhem Nijmegen en Foodvalley.

Beide trajecten worden de komende periode in samenhang en met betrokken partners uitgewerkt.

De planning is om de Woondeal op 14 februari aanstaande te ondertekenen.