Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
06 sep. 2018

Workshop VITALNODES over infrastructuur en corridors: meld je aan !

Op 20 september organiseren de provincie Gelderland, Arnhem-Nijmegen, Rijkswaterstaat en Polis een workshop rond TEN-T onwikkeling in het kader van het Europese onderzoeksproject VITALNODES. De workshop vindt plaats in het Industrie Park Kleefse Waard, tussen 14.00 en 16.00 uur.

Dit event in het kader van de Europese Week van Regio’s en Steden wordt aangegrepen om lokale en corridor-stakeholders te informeren over recente inzichten in de ontwikkeling van TEN-T, de koppeling tussen infrastructuren en beter, slimmer lokaal vervoer, en financieringsmogelijkheden en -uitdagingen op dit gebied. Inschrijven voor deze workshop kan via deze link. Werktalen in het event zijn Engels en Nederlands.

De workshop zal voortbouwen op de resultaten van Vital Nodes, een Horizon 2020-project dat zich richt op de rol en behoeften van steden en stadsregio’s in relatie tot het TEN-T. Vital Nodes levert evidence-based aanbevelingen voor een effectieve en duurzame integratie van de knooppunten in de corridors van het TEN-T-netwerk. Het richt zich specifiek op de multi- en intermodale verbinding tussen lange afstand en last-mile vervoersstromen van goederen en personen. Het zal ook de introductie van innovatie in de stedelijke knooppunten ondersteunen en tegelijkertijd een netwerk van Europese deskundigen op lange termijn tot stand brengen. Arnhem-Nijmegen speelt een actieve rol in de Rijn-Alpen-TEN-T-corridor.

Het lokale evenement zal CEF en aanverwante Europese gefinancierde projecten presenteren die hebben gezorgd voor lokale investeringen en innovatie met Europese relevantie. De doelgroep is ECTG Rhine-Alpine stakeholders, mobiliteits- en transportgebruikers en -producenten (grotere bedrijven en werkgevers), evenals onderzoeks- en innovatiemanagers.