Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Regionale Energiestrategie (RES)

Werkorganisatie: voorbereiding besluitvorming

De werkorganisatie Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem Nijmegen levert de volgende documenten op die nodig zijn voor de besluitvorming in de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen: startnotitie, conceptbod en eindbod.

De werkorganisatie RES bestaat uit een procesregisseur, projectbegeleider, medewerker communicatie en de sporen ruimte, warmte en bestuurlijke besluitvorming en communicatie.

De werkorganisatie kan helpen bij de communicatie en informatie naar raad, PS of AB. Ze kan bijvoorbeeld raadsinformatiebrieven aanleveren, presentaties maken of een bijeenkomsten organiseren. De verschillende RES-partners hebben de ruimte om er een eigen klank en kleur aan te geven, zonder de inhoud te wijzigen.

Vragen of suggesties?

• Algemeen: Nicole Olland

• Spoor ruimte: Rijk van Voskuilen

• Spoor warmte: Carola Hoogland

• Spoor bestuurlijke besluitvorming en communicatie: Janet Holland

Res Arnhem Nijmegen Logo Op Wit 01

Energiecoöperaties omarmen transitieopgave RES

Vertegenwoordigers van lokale energiecoöperaties in de regio Arnhem Nijmegen maakten op 27 mei kennis met de manier waarop de Regionale Energiestrategie (RES) in hun regio vorm krijgt. Zo’n coöperatie bestaat uit burgers die samen investeren in duurzame energie. “We hebben uitgebreid met elkaar gesproken over de opgave, de aanpak en de rol van stakeholders en inwoners hierin”, vertelt RES-procesregisseur Nicole Olland. “Het is mooi om te zien dat de energiecoöperaties deze transitieopgave zo omarmen.” Binnen het komende Klimaatakkoord is 50 procent financiële participatie beoogd, onder meer door energiecoöperaties.

Ook Rijk van Voskuilen, die tijdens de bijeenkomst onder meer vertelde over de ruimteateliers die hij leidt, zag deze enthousiaste en welwillende houding bij de coöperaties. “Ze denken na over hoe zij kunnen participeren in het proces en de ruimteateliers van de RES.” Die ateliers zijn bedoeld om de ruimtelijke impact te verkennen. “Het is de bedoeling dat we dit proces voor de regio en samen met stakeholders vormgeven. Dat was ook de sfeer van het gesprek. Door een kaart op te stellen van alle lopende initiatieven en projecten vanuit coöperaties dragen ze ook bij aan de set basisinformatie als input voor de ruimteateliers.”

Het gezelschap werd gastvrij ontvangen in woonzorgboerderij de Hagert in Leur, vlak bij Wijchen. Deze zorginstelling biedt kleinschalig wonen aan dertig mensen én heeft een verregaande visie op verduurzaming. Zo worden gebouwen verwarmd met een biomassa-installatie en een groot deel van de elektriciteitsvoorziening komt van het zonneveld/schapenwei op het terrein. “Een mooi voorbeeld van hoe zorg en verduurzaming samen kunnen gaan”, aldus RES-procesregisseur Olland.

Zonnepark En Schapenwei