Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Kalender

Op de pagina Proces vindt u een beschrijving van het proces. Hieronder vindt u een overzicht van de data van de belangrijkste bijeenkomsten in de aankomende maanden.

Resan Procesen Data Res1 0 V3

Klik hier voor een grote versie van de afbeelding met het proces en de data

3 februari: Webinar Lokaal eigendom en zeggenschap hernieuwbare energie op land (door het Gelders Energieakkoord, Energie Samen Gelderland en Klimaatverbond Nederland)
Voor ambtenaren duurzaamheid/klimaat/energie, RO en inkoop van de Gelderse RES'en
. Zie website Klimaatverbond voor meer informatie.

4 februari: Webinar voor volksvertegenwoordigers over participatie (door Nationaal Programma RES)
Voor volksvertegenwoordigers van Waterschappen, provincie en gemeenten
. Zie website NP RES voor meer informatie.

4 februari: Webinar 'Governance, de rol van gemeenten in de warmtetransitie' (door Klankbordgroep Regionale Structuur Warmte
Interessant voor wethouders, raadsleden en ambtenaren met warmte in hun portefeuille of takenpakket. Zie website provincie Gelderland voor meer informatie.

8 februari: Afsluitend atelier 'ruimtelijke afspraken'
Voor selecte groep ruimte experts vanuit overheden en stakeholders

11 februari: Masterclass gemeenten en zonne-energie (door NP RES)
Voor gemeentemedewerkers die vanuit duurzaamheid betrokken zijn bij duurzame energie en dan vooral zon en voor medewerkers ruimtelijke ordening, speciaal voor gemeenten met weinig tot geen ervaring met beleidsontwikkeling op zonne-energie. Meer informatie.

25 februari - 3 maart: Vaststelling RES 1.0
Door Klimaatberaad (25 feb), Regiegroep (1 maart) en PFO-Duurzaamheid (3 maart)

4 maart: Congres Aardgasvrije wijken (door Programma Aardgasvrije Wijken)
Voor gemeenten en andere overheden, woningcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs, energiecoöperaties en bewonersinitiatieven. Meer informatie.

10 maart: Stakeholderintermezzo
Voor stakeholders RES Regio Arnhem Nijmegen en volksvertegenwoordigers gemeenten, provincie en waterschappen

maart-juni: Besluitvorming over RES 1.0
Door de volksvertegenwoordigers (gemeenteraden, Provinciale Staten en algemene besturen waterschappen
)


Opgeven nieuwsbrief RES Arnhem Nijmegen