Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Cijfers

Hieronder vindt u (links naar) interessante cijfers rondom de energietransitie in Regio Arnhem Nijmegen. De inhoud op deze pagina is met zorg samengesteld. Mist u bepaalde cijfers of heeft u vragen, dan horen wij het graag via res@regioan.nl

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Inwoners, verbruik, en opbrengst uit wind en zon

Inwoners Verbruik Opbrengst

Klik hier voor een grote versie van de afbeelding

Bron: RES Regio Arnhem Nijmegen

Hoeveel duurzame elektriciteit willen we in 2030 opwekken in Regio Arnhem Nijmegen?

Opbouw Bod Per Locatie

Klik hier voor een grote versie van de afbeelding

Bron: RES Regio Arnhem Nijmegen

1,62 TWh, op hoeveel windmolens en zonnepanelen komt dat neer?

In de RES 1.0 is het bod van Regio Arnhem Nijmegen 1,62 TWh.

Hierin is 1,16 TWh uit zonne-energie (bestaande uit 0,66 TWh uit zonneveld en 0,49 TWh grootschalig zon op dak) en 0,47 TWh aan windenergie opgenomen, op basis van de mogelijkheden die gemeenten op dit moment zien.

Het aantal windturbines en het oppervlak aan zonnevelden die hiervoor nodig zijn, is afhankelijk van de gekozen specificaties. Als alles wordt uitgevoerd met turbines van 5,6 MW en panelen van 480 Wp, dan zou bovengenoemde opwek in theorie te realiseren zijn met 637 ha. zonneveld, 470 ha. zon op dak en 25 windturbines.

Echter, in de praktijk worden gerealiseerde en in voorbereiding zijnde projecten ook met lagere vermogens ingevuld. Het gaat in deze projecten om 0,46 TWh van de 1,15 TWh opwek uit zonne-energie en om 0,20 TWh van de 0,47 TWh aan windenergie. De RES 1.0 koerst hierbij af op 38 windturbines en 1065 ha. zonnepanelen.

Bron: Regio Arnhem Nijmegen

Welk deel van het bod van 1,62 TWh is al gerealiseerd?

Opbouw Bod Per Fase

Klik hier voor een grote versie van de afbeelding

In februari 2021 was 1,12 TWh aan duurzame opwek via windparken, zonnevelden en zonnepanelen op grote daken gerealiseerd.

Bron: RES Regio Arnhem Nijmegen

Welke initiatieven en projecten voor zon en wind zijn er in Regio Arnhem Nijmegen?

Projectenpijplijnperfase2

Klik hier voor een grote versie van de afbeelding

In de tabel is de zien in welke fase initiatieven en projecten in Regio Arnhem Nijmegen zich in februari bevonden.

Bron: RES Regio Arnhem Nijmegen

Zon op dak

Het dashboard van provincie Gelderland toont informatie over de geschiktheid van de Gelderse daken voor zonnepanelen. Het gaat om daken waar 50 tot 60 panelen of meer op passen, goed voor een vermogen van 15kWp (kilo Watt piek) of meer. Dit zijn de daken die meetellen in de RES. De opbrengst via kleinere zonnedaken tellen via een andere route mee in de energietransitie.

Met hoeveel windmolens of hectare zonneveld wek je 1 TWh op?

Pasted Graphic 1

Hoeveel oppervlakte is nodig om 1 TWh op te wekken?

Pasted Graphic 2

Hoogtes & vermogens van windmolens

Res Type Windturbines Op Land

Klik hier voor een grote versie van de afbeelding

Hoeveel vermogen heeft een windmolen van een bepaalde hoogte? En welke rotordiameter hoort daarbij?

Bron: Nationaal Programma RES

Welke sector draagt hoeveel bij aan de doelstelling uit het klimaatakkoord?

Resenandereopgavenvoorco2Reductie

Klik hier voor een grote versie van de afbeelding

De RES is lang niet de enige weg om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken. Elke sector heeft zijn of haar eigen opgave. In deze afbeelding zie je welke sector hoeveel procent bijdraagt aan het totale Klimaatakkoord-doel van 49% CO2-reductie.

De RES gaat over 'Elektriciteit' en de 'Gebouwde omgeving'.

Visuele samenvatting visie van Liander op systeemefficientie

Systeemefficientie Resarnhem Nijmegen

Klik hier voor een grote versie van de afbeelding

Netbeheerder Liander is bij RES Regio Arnhem Nijmegen betrokken om te bekijken wat de impact van de plannen is op het toekomstige warmtenet en het elektriciteitsnet. In bovenstaande afbeelding vergelijken zij het concept bod (van september 2020) met hun ideale scenario waarin 50% van de elektriciteit wordt opgewekt via zonnepanelen en 50% via windturbines. In het concept bod is die verhouding 97% vs 3%, gemeten in vermogen.

Update: in de RES 1.0 is de verhouding zon/wind 89% vs 11%, gemeten in vermogen.

Cijfers over jouw gemeente

Wil je weten waar jouw gemeente staat als het gaat om de energietransitie? En hoe alle inwoners uit jouw gemeente het doen ten opzichte van alle Nederlander? Kijk dan op het platform waarstaatjegemeente.nl van de VNG.