Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Participatietafel

Op deze pagina vindt u informatie over de Participatietafel.

Waarom de participatietafel?

We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. Dat belang is voor iedereen anders. Bijvoorbeeld een schone leefomgeving, een betaalbare energierekening of werkgelegenheid. Tegelijkertijd zijn zonnepanelen en windturbines bepalend in het landschap. Daarom vinden we het belangrijk dat inwoners en belanghebbenden kunnen meepraten.

De participatietafel adviseert de overheden in de regio Arnhem Nijmegen hoe we participatie het beste kunnen organiseren en onderneemt activiteiten om de participatie te verbeteren.

Werkwijze van de participatietafel

De doelstelling, rol, werkwijze en activiteiten van de participatietafel staan beschreven in dit document. Het is door de leden samen opgesteld.

Wie zitten er aan de participatietafel?

Aan de tafel zit een heel diverse groep mensen. Voor ieder geldt dat hij of zij vanuit werk of interesse ideeën heeft hoe je mensen bij de energietransitie kunt betrekken.

Wilt u ook deelnemen aan de participatietafel? Stuur dan een e-mail naar res@regioan.nl

Bijeenkomsten

30 april 2020

Agenda

 • Welkom en doel bijeenkomst
 • Doel participatietafel
 • Eerste acties
 • Afsluiting

Verslag

15 juli 2020

Agenda

 • Opening en agenda
 • Doel participatietafel
 • Uitkomsten enquete en inzet participatie
 • Plan van aanpak RES 1.0
 • Uitvoeringshandreiking
 • Afspraken en afsluiting

Verslag

25 augustus 2020

Agenda

 • Opening, agenda en verslag
 • Vaststellen doel Participatietafel
 • Tekst over participatietafel op website RES Arnhem Nijmegen
 • Plan van Aanpak RES 1.0
 • Informeren over uitkomsten belronde langs communicatieadviseurs
 • Ophalen ideeen over vervolgonderzoek enquête (doorgeschoven naar volgende vergadering)

Verslag

10 november 2020

Agenda

 • Opening
 • Presentatie highlights uit de tussentijdse analyse van de Regionale Energie Strategieën door het Planbureau van de Leefomgeving
 • Presentatie jongerenenquête door Dagmar de Wilde van JongRES
 • Plan van aanpak participatie RES 1.0 & bijdrage participatietafel

Verslag volgt


99721508 S