Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Windenergie & landschapsversterking

Fotometschets Denheymit

Afbeelding: Kruit Kok Landschapsarchitecten

Peter Brokke, omgevingsmanager Waterschap Rijn en IJssel:

“Gemeenten moeten landschapsversterking rond duurzame energie gemeentebreed aanpakken”

“Als waterschap willen we in 2025 klimaatneutraal zijn. Als geen ander merken wij de effecten van klimaatverandering, met droogte en piekbuien. Daar reageren we op met klimaatadaptatie, maar we willen dus zelf ook onze CO2-uitstoot verminderen. Liefst op ons eigen terrein, door 60% windenergie, 10% zonne-energie en 30% biogas, dat we kunnen winnen uit onze rioolwaterzuiveringen. Ook willen we jaarlijks 2% energie besparen.

We zijn nu bezig met 3 windturbines, waaronder 2 in Duiven die eind 2020 door de Raad van State zijn goedgekeurd. Dus daar gaan we snel mee aan de slag. Nu heeft de gemeente ons gevraagd om een plannetje te maken hoe we daar het landschap willen versterken. Dat doen we uiteraard graag, we werken altijd samen met de omgeving. De turbine geeft overlast en levert geld op, dus het is niet meer dan normaal dat je als initiatiefnemer zorgt dat je het landschap versterkt. De meeste mensen staan niet te springen om een windmolen in de buurt, dus dat is het minste wat je kunt doen. Daarnaast minimaliseren we uiteraard de overlast en delen we een deel van de winst met omwonenden.

Maar het is bij landschapsversterking niet helemaal duidelijk hoe ver je dan moet gaan. De hele turbine camoufleren lukt uiteraard niet. Gaat het om het landschap alleen direct rond de turbine, of ook verderop? En als op die plek dan later weer een andere turbine komt, hoeft die ontwikkelaar daarvan dan niets meer te doen?"

Groenblauw raamwerk met landschapsplan

Brokke roept gemeenten op om dit anders aan te pakken. "Vooraf, en voor de hele gemeente. Zorg dat je als gemeente bepaalt wat je wilt, en waar, en maak een omgevingsplan samen met het gebied, een groenblauw raamwerk. En koppel daaraan een landschapsplan om het landschap van de gehele gemeente te versterken. Dat kun je voorfinancieren en zo snel mogelijk uitvoeren. Later betalen initiatiefnemers die zon- of windenergie willen ontwikkelen, dat dan terug.

Dat heeft wat ons betreft een heleboel voordelen. Je creëert rust in de tent en je houdt zelf de regie over de landschapsversterking. En als het zonnepark of de windturbine ooit weer verdwijnt, dan houd je een sterker landschap over.”

> Meer koppelkansen