Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Nieuws


Opgeven nieuwsbrief RES Arnhem Nijmegen


Bent u op zoek naar de RES 1.0 van Regio Arnhem Nijmegen?

Klik hier

Nieuws:

Nieuwsbrief RES Regio Arnhem Nijmegen
6 juli 2021

 • Gemeenten, waterschappen en provincie in Regio Arnhem Nijmegen stellen regionale energieplannen vast in RES 1.0
 • Start nieuwe fase: de RES 2.0
 • Liander: "Doelstellingen van de RES zijn haalbaar, als we nu beginnen met de uitvoering"
 • Onderzoek naar efficiëntie en business cases bij energiehub Innofase
 • Advertentie in De Gelderlander
 • Meekoppelen: zon & vuilstort

> Naar de nieuwsbrief

Gemeenten, waterschappen en provincie in Regio Arnhem Nijmegen stellen regionale energieplannen vast in RES 1.0
6 juli 2021
Alle betrokken overheden - 16 gemeenten, provincie en 3 waterschappen - hebben positief besloten over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Gisteravond heeft als laatste ook het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe de RES 1.0 aangenomen. De overstap op nieuwe, duurzame energiebronnen is een complexe opgave met veel consequenties voor de omgeving waarin we wonen en werken. De RES is daarom een gezamenlijke aanpak van overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energieco peraties en maatschappelijke organisaties.
> Naar het persbericht

Besluitvorming nagenoeg rond
28 juni 2021
In de afgelopen maanden hebben 19 van de 20 betrokken overheden van Regio Arnhem Nijmegen besloten over de RES 1.0. Alleen waterschap Vallei en Veluwe moet nog besluiten. Dat gebeurt op maandag 5 juli. Tot nu toe was het besluit van alle gemeenten, waterschappen en de provincie positief. Voor de RES 1.0 en het vervolgtraject is dat een hele mooie uitkomst. Kort na 5 juli komt er een notitie beschikbaar waarin te lezen is welke moties en aandachtspunten de volksvertegenwoordigers hebben meegegeven voor het traject naar de RES 2.0.

Energie opwekken houdt niet op bij de gemeentegrens, maar ook niet bij de regiogrens
21 juni 2021
Energie opwekken houdt niet op bij de gemeentegrens, maar ook niet bij de regiogrens. Daarom is er veel uitwisseling tussen de 6 Gelderse regio's. 19 juni 2021 verscheen er een advertentie in de regionale dagbladen over de energietransitie in Gelderland.
> Lees verder

Onderzoek naar efficiëntie en business cases bij energiehub InnoFase
8 juni 2021
Er liggen interessante mogelijkheden rond Energiehub InnoFase voor duurzame energieprojecten. Een nieuw onderzoek richt zich op de vraag hoe de duurzame opwek via zon en wind zo effectief mogelijk kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet en welke business cases er mogelijk zijn door lokaal slimme combinaties te maken. Firan doet dit onderzoek en kijkt ondertussen ook naar conversie, opslag en afzet van diverse vormen van energie, zoals waterstof, biogas en warmte. De eerste resultaten komen na de zomer binnen.
> Lees verder

Nieuwsbrief RES Regio Arnhem Nijmegen
31 mei 2021
Met de onderwerpen:

 • Gemeenten, waterschappen en provincie besluiten over RES 1.0
 • Maatschappelijke tender als hulp voor meer lokaal eigendom
 • Met Windplanner beter beeld bij RES 1.0
 • RES steeds meer onderdeel van Groene Metropoolregio
 • Koppelkans Wind & Landbouw
 • Alle documenten rondom de RES 1.0

> Naar de nieuwsbrief

Advertentiecampagne “Ruimte voor Nieuwe Energie: niet makkelijk, wel nodig” van start
4 mei 2021
Deze week is de overheidscampagne gericht op het nut en de noodzaak van duurzame energie van start gegaan. Met de boodschap “Ruimte voor nieuwe energie: niet makkelijk, wel nodig” wordt in kranten- en onlineadvertenties aandacht gevraagd voor de Regionale Energiestrategieën (RES’en), waarin zoekgebieden voor duurzame energieopwekking met zonne- en windenergie worden vastgelegd.
> Lees verder

Wat zijn de gevolgen van windturbines op de gezondheid?
15 april 2021
Hebben windturbines effect op de gezondheid van de mensen die eromheen wonen en werken? Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van het geluid van windturbines.
> Lees hier de conclusies

De RES-gespreksassistent voor factchecking en veelgestelde vragen over de RES
15 april 2021
NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten, of 'gewoon' op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.
> Meer info

Nieuwsbrief RES Regio Arnhem Nijmegen
6 april 2021
Met de onderwerpen:

 • Gevoel krijgen bij de RES-plannen? Doe de self-do excursie!
 • Met de publieksversie in 11 stappen door de RES 1.0
 • Herzien handboek 'Burgers Geven Energie'
 • Verslag stakeholderbijeenkomst 10 maart
 • Integratie RES in Groene Metropoolregio en Vervolg RES 2.0
 • Meekoppelen: Wind & Natuur
 • Alle documenten rondom de RES 1.0

> Naar de nieuwsbrief

Gevoel krijgen bij de RES-plannen? Doe de self-do excursie!
29 maart 2021
Over de plannen voor windturbines en zonnevelden uit de RES 1.0 is al veel gesproken, maar hoe zou het er in werkelijkheid uit kunnen zien? Pak onze nieuwe gids erbij en ga op excursie langs representatieve voorbeelden!
> Open de gids

Verslag bijeenkomst 'Mijlpaal RES 1.0'
23 maart 2021
Een moment waarop we met z'n allen best trots op mogen zijn: de RES 1.0 is klaar voor besluitvorming! Op 10 maart was er een afsluitende bijeenkomst voor stakeholders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.
> Naar het verslag

Publieksversie RES 1.0
23 maart 2021
In 11 afbeeldingen en korte teksten leidt de publieksversie je door de belangrijkste thema's en voorstellen uit de RES 1.0.
> Naar de publieksversie

Nieuw handboek Burgers Geven Energie
15 maart 2021
Steeds meer burgers zijn betrokken bij energieprojecten in hun eigen dorp of regio. De community Burgers Geven Energie ondersteunt deze burgers in Regio Arnhem Nijmegen met inspiratie en kennis. In februari is het ‘Regionaal handboek voor de opwek van duurzame energie’ opnieuw uitgegeven, in samenwerking met energieleverancier Greenchoice. Ideaal voor iedereen die betrokken is bij burger-energieprojecten.
> Vraag het handboek gratis aan

RES 1.0 gereed voor besluitvorming
8 maart 2021
“Regio Arnhem Nijmegen heeft haar bod 1.0 gereed”, vertelt Harriët Tiemens, wethouder duurzaamheid in Nijmegen en bestuurlijk trekker van de RES Regio Arnhem Nijmegen. “Ons uitgangspunt is om het opwekken van elektriciteit samen met de samenleving te doen en te combineren met andere onderwerpen zoals biodiversiteit, cultuurhistorie, mobiliteit en landbouw. Zo boek je én klimaatwinst én haal je andere doelen die nu ook belangrijk zijn.”
> Lees verder

Nieuwsbrief RES Regio Arnhem Nijmegen
8 maart 2021
Met de onderwerpen:

 • RES 1.0 klaar voor besluitvorming
 • Mijlpaal RES 1.0 bijeenkomst 10 maart
 • Wat verschijnt er rondom de RES 1.0?

> Naar de nieuwsbrief

Nieuwsbrief RES Regio Arnhem Nijmegen
25 februari 2021
Er komt een bijzonder moment aan, waar we met z'n allen best trots op mogen zijn. Deze weken wordt de laatste hand gelegd aan de RES 1.0. Graag nodigen we alle stakeholders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden uit voor de afsluitende bijeenkomst van het voorbereidingstraject van de RES 1.0
> Naar de uitnodiging

Mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe beperkter dan gedacht
5 februari 2021
Samen met RES-regio's Noord-Veluwe, Cleantech en Foodvalley is Regio Arnhem Nijmegen met steun van de provincie Gelderland een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe. Uit de verkenning blijkt dat rekening gehouden moet worden met de wespendief - een wettelijk beschermde roofvogel. Windmolens in het kerngebied tot 1 km van de Veluwe zijn tot 2030 niet mogelijk. Er is meer onderzoek nodig om te onderzoeken wat er eventueel kan in de ring 1 tot 8 km rond de Veluwe. Waar komt de wespendief precies voor? En kunnen we de windmolens stil zetten in de periode dat de vogel broedt en voedsel zoekt?
> Lees het persbericht van gemeente Rheden

Magazine brengt de energietransitie tot leven
1 februari 2021
Raadsleden, ontwikkelaars van opwekprojecten, burgemeesters en dorpsbewoners, jong en oud; we zijn allemaal betrokken bij de vernieuwing van onze energievoorziening. Interviews, films en podcasts brengen hun ideeën, dilemma's en belangen in beeld via persoonlijke verhalen.
> Naar het magazine

Nieuwsbrief RES Regio Arnhem Nijmegen
25 januari 2021
Met de onderwerpen:

 • Verslag bijeenkomst Fundament RES 1.0
 • Save the date vervolgbijeenkomst
 • 3D-visualisaties helpen bij opstellen ruimtelijke afspraken
 • Inspanningsverplichting voor meer lokaal eigendom
 • Volksvertegenwoordigers aan zet
 • Meekoppelen: Zon op dak & parkeren
 • Kalender

> Naar de nieuwsbrief

Verslag bijeenkomst 'Fundament RES 1.0'
25 januari 2021
Donderdagavond 21 januari deelden we de laatste updates en de antwoorden op vragen die tijdens de vorige regionale RES-bijeenkomst werden gesteld. Dit gaf de 120 aanwezige stakeholders en volksvertegenwoordigers een beeld van wat er in de RES 1.0 zal komen te staan. Het fundament staat!
> Bekijk het verslag

Nieuwsbrief RES Arnhem Nijmegen
18 december 2020
Met de onderwerpen:

 • Verslag bijeenkomst Tussenstand RES 1.0
 • Save the date vervolgbijeenkomst
 • Jongeren uit Regio Arnhem Nijmegen positiever over energietransitie
 • Meekoppelen: Asbest eraf, zon erop
 • Kalender
 • Eindejaarssluiting

> Naar de nieuwsbrief

Verslag bijeenkomst 'Tussenstand RES 1.0'
17 december 2020
Woensdagavond 16 december waren een kleine 100 stakeholders en volksvertegenwoordigers present bij de bijeenkomst 'Tussenstand RES 1.0'. Voor iedereen die er niet bij kon zijn of nog eens terug wil kijken: alle presentaties, de reacties van de deelnemers op de vragen en de opname.
> Bekijk het verslag

Jongeren in Regio Arnhem Nijmegen positiever over energietransitie
17 december 2020
Jongeren van 12 tot 30 jaar uit Regio Arnhem Nijmegen zijn over de hele linie positiever over de opwek van duurzame elektriciteit dan de gemiddelde jongere in Nederland.
> Lees verder

Grotere opwek duurzame elektriciteit mogelijk tegen lagere kosten
11 december 2020

In Regio Arnhem Nijmegen kan meer duurzaam opgewekte elektriciteit worden aangesloten op het netwerk tegen lagere maatschappelijke kosten en al op kortere termijn. Dat blijkt uit onderzoek en nieuwe berekeningen van netwerkbeheerder Liander.
> Lees verder

Nieuwsbrief RES Arnhem Nijmegen
26 november 2020
Met de onderwerpen:

 • Save the date: bijeenkomst 'Tussenstand RES 1.0'
 • Van scenario's naar ruimtelijke principes
 • Liander publiceert aanbevelingen voor Regio Arnhem Nijmegen
 • Meekoppelen: frambozen profiteren van zonnepanelen
 • Digitaal spreekuur beeindigd
 • Kalender

> Naar de nieuwsbrief

Meekoppelkansen 'zon' in beeld
10 november 2020
Vaak zijn plannen voor zonnevelden en zon op dak prima te koppelen aan andere plannen. Dat maakt ze bijvoorbeeld nog duurzamer, beter aanvaardbaar voor omwonenenden of rendabeler. Een poster en interviews brengen in beeld waar die meekoppelkansen onder andere liggen. We blijven het overzicht aanvullen met meer voorbeelden.
> Naar de poster
> Naar de interviews

Nieuwsbrief RES Arnhem Nijmegen
10 november 2020
Met de onderwerpen:

 • Verslag bijeenkomst 'Op weg naar RES 1.0'
 • Meekoppelkansen 'zon' in beeld
 • 4 proeftuinen aardgasvrij in Regio Arnhem Nijmegen
 • Energieparticipatie.nl voor al je vragen over participatie
 • Bestuurlijk Intermezzo, gevolgd door Stakeholderintermezzo
 • Kalender

> Naar de nieuwsbrief

Verslag bijeenkomst 'Op weg naar RES 1.0'
26 oktober 2020
Wie is wanneer, waarvoor aan zet? Daarover konden alle betrokkenen bij RES Arnhem Nijmegen zich op 13 oktober 2020 laten informeren. Meer dan 120 ambtenaren, maatschappelijke organisaties, bedrijven, volksvertegenwoordigers en bestuurders waren aanwezig. Hebt u het gemist of wilt u even teruglezen?
> Bekijk het verslag

Publieksversie concept bod
15 oktober 2020
Naast de uitgebreide versie van het concept bod RES Arnhem Nijmegen is er nu ook een publieksversie beschikbaar. Via 8 afbeeldingen en korte begeleidende teksten krijgen inwoners al scrollend een beeld van de RES-plannen in Arnhem Nijmegen.
> Naar de publieksversie

Nieuwsbrief RES Arnhem Nijmegen
1 oktober 2020
Met de onderwerpen:

 • Aanmelden bijeenkomst 'Op weg naar RES 1.0'
 • Energieplan Regio Arnhem Nijmegen unaniem aangenomen
 • Feedback van Nationaal Programma RES aan RES Arnhem Nijmegen
 • Beeld van RES'en Gelderland

> Naar de nieuwsbrief

Energieplan Regio Arnhem Nijmegen unaniem aangenomen
30 september 2020
Unaniem scharen de colleges van de 16 gemeenten zich achter de Regionale Energiestrategie, het energieplan van Regio Arnhem Nijmegen. Het concept-plan ligt er al sinds 1 juni, maar afgelopen week gingen de besturen – de colleges, de dagelijkse besturen van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland – akkoord. In de tussentijd konden de gemeenten zich er nogmaals over uitspreken en de meesten consulteerden hun gemeenteraden.
> Lees verder

Vacatures bij RES Arnhem Nijmegen
22 september 2020
Voor de nieuwe fase van RES Arnhem Nijmegen zijn we op zoek naar versterking. We zijn op zoek naar een procescoördinator, een adviseur Warmte-Ruimte, een adviseur Participatie en een adviseur Bestuurlijke Besluitvorming.
> Bekijk de vacatures

Animatie: RES & Omgevingswet
14 september 2020
Energietransitie en Omgevingswet, hoe gaan ze samen? En hoe kunnen de Omgevingswet en gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies helpen bij het uitvoeren van de plannen uit de RES, de Regionale Energiestrategie? Deze animatie legt het je uit.
> Bekijk de animatie

7 september 2020 - Nieuwsbrief RES Arnhem Nijmegen
Met de onderwerpen:

 • Ga zo door!
 • Concept bod = voorlopig concept bod + notitie met alle opmerkingen
 • Op naar de RES 1.0
 • Steek energie in participatie!
 • Kalender

10 juli 2020 - Nieuwsbrief RES Arnhem Nijmegen
Met de onderwerpen:

 • Uitslag inwonerenquête
 • Wekelijks vragenuurtje voorlopig concept bod
 • Zomeragenda RES Arnhem Nijmegen
 • Participatietafel blijft adviseren
 • De raden & de RES
 • Inwoners praten mee over de energietransitie
 • RES Arnhem Nijmegen twee weken beperkt bereikbaar

Energietransitie biedt interessante koppelkansen - enkele voorbeelden
23 juni 2020
Het koppelen van energietransitie aan andere opgaven maakt het uitvoeren van de maatregelen een stuk efficiënter: beleidsontwikkeling en procedures kunnen gezamenlijk worden opgepakt en ga je toch al aan de slag in de grond voor de aanleg van bijvoorbeeld een nieuw warmtenet, dan je meteen andere grondwerkzaamheden meenemen. In dit artikel geven we concrete voorbeelden van interessante koppelkansen.
> Lees verder

Veel interesse voor deelname aan zonnevelden en windparken onder inwoners regio Arnhem Nijmegen
17 juni 2020
Vier op de tien inwoners in de regio Arnhem Nijmegen hebben interesse in het kopen van energie van een lokaal zonneveld of windmolenpark en een derde zou in een veld of een park willen investeren. Dat blijkt uit een enquête van de regio Arnhem Nijmegen.
> Lees verder
> Direct naar de resultaten

RES-regio Arnhem Nijmegen presenteert voorlopig concept bod
5 juni 2020
“Wij gaan voor 1,68 TWh in onze regio. Met ons plan leveren we een substantiële bijdrage aan de 35 TWh duurzame elektriciteit die we met alle 30 energieregio’s in Nederland samen willen opwekken in 2030”, aldus Harriët Tiemens, bestuurlijk trekker en wethouder Duurzaamheid van gemeente Nijmegen.
> Lees verder
> Informatiepagina voor volksvertegenwoordigers

Juni 2020 - Mailing Warmte + Elektriciteit
Met de onderwerpen:

 • Terugblik stakeholderintermezzo 11 mei
 • Presentatie voorlopig concept bod
 • Hoe verder?

April 2020 - Mailing Warmte + Elektriciteit
Uitnodiging stakeholderintermezzo met de onderwerpen:

 • Terugblik atelier 23 april
 • Vooruitblik stakeholderintermezzo 11 mei
 • Aanmelden voor het stakeholderintermezzo

April 2020 - Mailing Warmte + Elektriciteit
Uitnodiging regionaal atelier met de onderwerpen:

 • Update ontwikkelingen RES-proces
 • Programma atelier 23 april
 • Voorlopige concept bod in wording
 • Warmteparagraaf en Regionale Structuur Warmte
 • Aanmelden voor het digitale atelier

RES Regio Arnhem Nijmegen en het coronavirus
31 maart 2020
Graag informeren we jullie over de invloed van het coronavirus op de RES Regio Arnhem Nijmegen.
> Lees verder

Maart 2020 – Mailing Elektriciteit
Terugkoppeling regionaal ruimteatelier met de onderwerpen:

 • Verslag regionaal atelier
 • Wat gaan we doen met de opbrengst?
 • Hoe gaat het proces verder?
 • Oproep participatie

Maart 2020 – Mailing Elektriciteit
Voorbereiding regionaal ruimteatelier met de onderwerpen:

 • Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst
 • Voorbereidingsmateriaal 12 maart
 • Programma
 • Wat gaan we doen?

Februari 2020 – Mailing Elektriciteit
Verslag stakeholderintermezzo met de onderwerpen:

 • Presentaties
 • Tafelgesprekken
 • Meningspeiling
 • Hoe nu verder?
 • Nog niet aangemeld?

Februari 2020 – Mailing Warmte

 • Warmte in de RES
 • Belangrijkste resultaten warmtesessie 6 februari 2020
 • Warmteonderzoek RHDHV
 • Feedback en discussieronde herziene warmtekaart
 • Formulieren van verdiepende onderzoeksvragen
 • Vervolgtraject

Februari 2020 – Mailing Elektriciteit
Voorbereiding stakeholderintermezzo met de onderwerpen:

 • Doel stakeholderintermezzo 18 februari
 • Programma
 • Toelichting op werkwijze en programma
 • Inhoudelijke voorbereiding
 • Nog niet aangemeld?

Januari 2020 – Mailing Elektriciteit
Voorbereiding ruimteateliers met de onderwerpen:

 • 2e ronde ruimteateliers
 • Programma
 • Werkwijze
 • Voorbereiding

Januari 2020 – Mailing Elektriciteit
Herinnering stakeholderintermezzo met de onderwerpen:

 • Stakeholderintermezzo 15 januari
 • Vooruitblik

Januari 2020 – Mailing Warmte

 • Nog even in het kort: warmte in de RES
 • Terugblik eerste beoordelingssessie Warmte – 12 december 2019
 • Vervolgtraject

December 2020 – Mailing Elektriciteit

 • Terugblik themaateliers 16 en 17 december
 • Stakeholderintermezzo 15 januari
 • 2e Ronde ruimteateliers 20, 21, 23 en 28 januari
 • Proces en planning

November 2019 – Mailing Elektriciteit
Uitnodiging thema-ateliers

November 2019 – Mailing Elektriciteit

 • Stakeholderintermezzo
 • Bestuurlijk intermezzo
 • Vervolgstappen

November 2019 – Mailing Warmte

 • Resultaten eerste warmtesessie
 • 2021: plannen op drie niveau’s
 • Vervolgtraject

Oktober 2019 – Mailing Elektriciteit

 • Presentatie eerste ronde ruimteateliers
 • Video ruimteatelier De Steeg
 • Inwonersenquête energietransitie
 • Werkorganisatie RES Arnhem Nijmegen


Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.