Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Grotere opwek duurzame elektriciteit mogelijk tegen lagere kosten

Systeemefficientie Resarnhem Nijmegen

Klik hier voor een grote versie van de visuele samenvatting van de visie van de netbeheerder

11 december 2020

In de regio Arnhem Nijmegen kan meer duurzaam opgewekte elektriciteit worden aangesloten op het netwerk tegen lagere maatschappelijke kosten en al op kortere termijn. Dat blijkt uit onderzoek en nieuwe berekeningen van netwerkbeheerder Liander.

De ambitie van 1,68 TWh (terawattuur) aan duurzame elektriciteit opwek in 2030 kan zelfs worden verhoogd naar ruim 2 TWh, met 68 miljoen euro minder kosten. Bovendien zijn er niet 15 maar 11 nieuwe of vernieuwde elektriciteitsstations nodig en kost dat niet 18 maar 12 hectare aan ruimte.

Efficiënter door clusteren en combineren

Voorwaarde is dat de regio kiest voor een integrale aanpak van de energieopgave, met alle betrokken partijen en een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. Bovendien is het nodig om opweklocaties voor zonne- en windenergie te clusteren en de twee vormen te combineren, in plaats van over de regio versnipperde projecten voor met name zonnevelden.

Geen makkelijke keuzes in energietransitie, samenwerken moet

Het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en het zo efficiënt mogelijk benutten van het netwerk vraagt om een integrale aanpak. Hierin zet Regio Arnhem Nijmegen de eerste stappen via de Regionale Energiestrategie, de RES.

Harriët Tiemens, wethouder Duurzaamheid in Nijmegen en Voorzitter Regiegroep RES; “Meer opwek van windenergie en clustering van zonprojecten scheelt miljoenen aan investeringen in het elektriciteitsnet. Dat is goed nieuws, maar maakt ook duidelijk dat er geen makkelijke keuzes zijn in de energietransitie. Die keuzes zijn soms ook tegenstrijdig. Zo is het van belang dat er draagvlak is, dat er rekening wordt gehouden met de ruimtelijke inrichting van de omgeving en dat we een betaalbaar en realiseerbaar energiesysteem ontwerpen. Het is belangrijk dat provincie, gemeenten en Liander toekomstige knelpunten, opgaves en oplossingsrichtingen samen in kaart brengen en hier handen en voeten aan geven.”

Frieke Ortmans, regiomanager Gelderland bij Liander: “De opgave waar we voor staan is groot. Alleen door samen te werken kunnen we deze opgave realiseren. De provincie en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke en participatieve processen en de netbeheerder is verantwoordelijk voor het nemen van de juiste investeringsbesluiten op de netinfrastructuur".

68 miljoen euro besparing

Als netbeheerder werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle toename van elektriciteitsopwek uit zon en wind zorgen ervoor dat het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol raakt. Daarom investeert Liander in 2020 bijna 900 miljoen euro in de uitbreiding van het net in Nederland. Voor Gelderland was in het concept bod 149 miljoen gepland aan investeringen in het netwerk. Als bovengenoemde voorwaarden worden gevolgd, kan dat worden beperkt tot 81 miljoen. De besparing van 68 miljoen euro is een besparing aan maatschappelijke kosten. Deze hoeven immers niet worden doorberekend aan afnemers en staan dus niet op de maandelijkse factuur van inwoners van de regio.

Investeren in het elektriciteitsnetwerk

Liander investeert de komende tien jaar fors in het elektriciteitsnetwerk in Gelderland. Daarmee is provincieGelderland hard op weg om belangrijke stappen te zetten in de energietransitie. Frieke Ortmans, regiomanager Gelderland bij Liander: “De grote hoeveelheid aansluitingenvan zonnepanelen op daken, windturbines en zonneweidenheeft een enorme impact op het netwerk. Een zonnepark kan binnen een jaar in bedrijf zijn, terwijl wij vijf tot acht jaar nodig hebbenom een nieuwelektriciteitsverdeelstation te bouwen.”

“De opbrengst van windenergie is drie tot vier keer groter dan zonne-energie bij een gelijke aansluiting op het net. Het waait namelijk veel vaker in Nederland dan dat de zon schijnt, bovendien vullen zon en wind elkaar aan: als het hard waait schijnt de zon zelden, en op een zonnige dag is er meestal weinig wind. Bij de keuze voor alleen zon moeten wij dus meer kabels leggen en transformatoren plaatsen om dezelfde productie te halen met een slimme mix van zon en wind. Bovendien zijn dan meer onderstations en dus ruimte in ons landschap nodig. Voor een betaalbare en tijdige realiseerbare aanpassing vande infrastructuur zou het goed zijn wat minder zonprojecten en meer windprojecten te realiseren.”

RES Arnhem Nijmegen: energietransitie van, voor en door de regio

In 2030 willen we in Nederland 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat is wereldwijd afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers zoeken we naar mogelijkheden om energie duurzaam op te wekken. Bijvoorbeeld via zonnevelden, windturbines en warmtenetten. Dat houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom maken we onze plannen als regio, met een Regionale Energiestrategie (RES).

Waar is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar capaciteit voorop het elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de RES. De RES is daarmee een manier om samen te werken aan de uitdagingen van de energietransitie en deze samen te realiseren.