Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

RES Regio Arnhem Nijmegen en het coronavirus

31 maart 2020

Graag informeren we jullie over de invloed van het coronavirus op de RES Regio Arnhem Nijmegen.

Planning aanleveren concept bod blijft 1 juni
Het Nationaal Programma RES (NP RES) heeft medio maart laten weten dat de deadline van 1 juni voor het opleveren van het concept bod blijft gehandhaafd. Dit betekent voor ons RES-proces dat de geplande bijeenkomsten, overleggen en werkzaamheden door zullen gaan om op tijd het concept bod te kunnen indienen. Wij denken dat dat haalbaar is. Overigens geeft het NP RES ook aan dat een regio – mocht het geen gedragen of volwaardig concept bod kunnen indienen – een ‘voorlopige versie’ van het concept bod kan insturen. Daarbij moet de regio aangeven welk besluitvormingstraject nog volgt. Dat zou ook een optie kunnen zijn.

Bijeenkomsten online
Een aantal bestuurders en stakeholders heeft aangeven dat zij zich zorgen maakt over het te voeren proces en de participatie. Deze zorg voelen we, delen we en nemen we serieus. De werkorganisatie werkt er op dit moment hard aan om de komende bijeenkomsten en overleggen op andere wijze vorm te geven. Anders dus dan gewend, maar wel met eenzelfde ruimte voor stakeholders, bestuurders en ambtenaren om hun inbreng te kunnen leveren. Het NP RES ondersteunt de regio’s met het inzetten van nieuwe technieken door informatie te delen en expertise in te zetten. Daar maakt de werkorganisatie ook gebruik van. We laten jullie tijdig weten op welke wijze de bijeenkomsten vorm krijgen en welke tools we gaan inzetten. Deze week is er een belronde met de wethouders voor hun eerste reactie op de, nog vrij te geven, 1e concept kaart voor de opwekking van wind- en zonne-energie. We spreken dan ook over de zorgen die er leven en mogelijke oplossingen.

Stakeholderintermezzo naar 23 april
De restricties rondom het coronavirus zijn aanleiding om het stakeholderintermezzo dat gepland stond voor 7 april te verplaatsen naar 23 april. 7 April was te kort dag om de techniek voor een online bijeenkomst goed te kunnen regelen. Tegelijkertijd was hier nog een reden voor. We hebben geconstateerd dat (verkeerd geïnterpreteerde) informatie uit de bijeenkomsten eerder ‘op straat ligt’ dan dat stakeholders en bestuurders het tot zich hebben kunnen nemen of de werkorganisatie de kans heeft gehad om het uit te werken. Dat brengt veel onrust teweeg en daar worden bestuurders op aangesproken. Daarom hebben we er voor gekozen het bestuurlijk intermezzo en het stakeholderintermezzo in tijd om te draaien. Bestuurders komen zo vooraan in de informatielijn. Het stakeholderintermezzo volgt nu op het bestuurlijk intermezzo van 15 april.

Overzicht data
Alle geplande overleggen staan vermeld in de kalender. De komende weken werken we met z’n allen hard door om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen concept bod. We doen onze uiterste best om de participatie zoals we die van begin af aan maximaal hebben gefaciliteerd, mogelijk te blijven maken. We zullen vast allemaal moeten wennen aan de nieuwe overlegvormen, maar de huidige situatie laat zien dat we tot veel in staat zijn.

Tot snel en een hartelijke groet,
namens de werkorganisatie RES AN
Eva de Ruiter
Procesregisseur RES Regio Arnhem Nijmegen