Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Waarom de RES?

We zijn in Nederland begonnen met het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit. Ons land wordt schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Klimaatakkoord
In Nederland hebben we afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Dit kan onder andere door over te schakelen van fossiele energiebronnen zoals olie en aardgas op duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met de maatregelen uit het Klimaatakkoord.

Evenveel energie opwekken als gebruiken
Regio Arnhem Nijmegen wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Waar is ruimte? En hoeveel? Voor windmolens en voor bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen? Is daar aansluiting op het electriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar?

Dertig RES’en
Elektriciteit opwekken houdt niet op bij de grens van de gemeente en de regio. Daarom werken we in Regio Arnhem Nijmegen, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Regio Arnhem Nijmegen. In het klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat alle regio’s samen in 2030 ten minste 35TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken.