Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Wie doen mee?

Iedereen heeft er belang bij om de energietransitie te laten slagen. Dat belang kan voor iedereen anders zijn. De één is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer.

De RES maken we samen. Er praten veel partijen mee en er is altijd ruimte voor nieuwe partijen om aan te sluiten. Deze partijen zijn betrokken:

  • De ambtenaren, politici en bestuurders van de gemeenten, waterschappen en provincie
  • Netbeheerder
  • Maatschappelijke organisaties als energiecoöperaties, onderwijsinstellingen, landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties
  • Rijkspartijen als Rijkswaterstaat, ministeries, NP RES, Prorail, Staatsbosbeheer en defensie
  • Omgevingsdiensten
  • Recreatiesector
  • Ondernemers
  • Jongerenorganisaties
  • Inwoners