Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Aanpak RES-regio Arnhem Nijmegen

Regio Arnhem Nijmegen is al volop bezig met de energietransitie. Er zijn windparken gekomen in Duiven en Nijmegen, sinds 1990 liggen er al 25 keer meer zonnepanelen op daken en op de bedrijfsterreinen IPKW (Arnhem), ENGIE (Nijmegen) en Innofase (Duiven) wordt volop aan innovaties gewerkt. In 2018 is de regionale Routekaart Energietransitie geüpdatet en sinds 2013 ligt er het Gelders Energieakkoord, waar 100 deelnemers uit Gelderland hun handtekening onder zetten.

De RES maakt gebruik van deze voorsprong. De betrokkenheid en samenwerking zijn er al, en er is veel energie aanwezig.

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de RES volgen we een aantal uitgangspunten:

 • We streven naar 55% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050 (als afgesproken in de Routekaart Energietransitie van Regio Arnhem Nijmegen, het GEA en in het Klimaatakkoord).
 • We gaan voor een maximale inzet van duurzame bronnen voor elektriciteit en warmte en maken geen onderverdeling per gemeente.
 • We stellen een RES op die past bij de regio, namelijk Van, voor en door de regio. Dat betekent dat de RES zich op het regionaal niveau richt. Hoe het opwekken van elektriciteit en de warmteverdeling er op lokaal niveau uit komt te zien, is aan de lokale overheden.
 • We proberen een koppeling te maken tussen de RES en andere maatschappelijke opgaven.
 • In de RES nemen we nog geen besluiten over de exacte locaties waar de opwek gaat plaatsvinden en hoe de warmteverdeling er in detail uit gaat zien. Wel laat de RES zien (1) welke gebieden in de regio geschikt zijn voor de opwek van duurzame elektriciteit, (2) welke opbrengst te verwachten is, (3) hoe het aanbod en de vraag naar warmte over de regio verdeeld zijn, en (4) welke opslag en energie-infrastructuur er nodig is.

Afwegingen

Bij de keuzes zoeken we naar een balans tussen:

 • energieopbrengst
 • ruimtelijke kwaliteit
 • maatschappelijke acceptatie
 • kostenefficiëntie van het elektriciteitsnetwerk
 • mogelijkheden om te koppelen met andere maatschappelijke opgaven
 • ruimte in het beleid

Wie zijn wij?

Voor de RES-regio Arnhem Nijmegen zijn een Regiegroep en een werkorganisatie in het leven geroepen.

De Regiegroep bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van Regio Arnhem Nijmegen en netbeheerder Liander. Voorzitter is Harriët Tiemens, wethouder duurzaamheid van de gemeente Nijmegen.

De werkorganisatie wordt geleid door:


Eva de Ruiter
Procesregisseur


Karin Komdeur
Procescoördinator


Rijk van Voskuilen
Zon en wind


Carola Hoogland
Warmte

Janet Holland
Bestuurlijke besluitvorming en communicatie

Procesfoto1