Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Proces zomer 2020

Op deze pagina leest u hoe het proces van de RES Arnhem Nijmegen eruit zag in de zomer 2020. Uit welke stappen bestond het proces en wat was de volgorde?

Juni 2019-juni 2020

In deze periode hebben ambtenaren, wethouders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners samen de plannen voor de duurzame energievoorziening van de regio voorbereid. Dat heeft geresulteerd in het voorlopig concept bod van 5 juni 2020. Hoe het proces eruit zag, leest u hier.

Zomer 2020

Deze zomer bereiden we de volgende stappen in het RES-proces voor. Op 1 juli 2021 moet namelijk het definitieve bod, de RES 1.0, bij het Rijk worden ingediend. Dat vraagt afstemming over de stappen en wie waar verantwoordelijk voor is. En een goede planning. Het Plan van Aanpak maken we niet achter gesloten deuren, deze zomer gaan we met alle betrokkenen in gesprek om te horen hoe zij het voor zich zien: stakeholders, ambtenaren en bestuurders van de deelnemende gemeenten, de Economic Board, de Participatietafel, jongeren, etc. Samen komen we tot een aanpak voor de verdere invulling van de energieplannen van Regio Arnhem Nijmegen.

We zien allerlei mogelijkheden om de energietransitie te koppelen aan andere opgaven die in de regio spelen. Daarom zoeken we ook aansluiting bij aandere regionale processen zoals het versterkingsproces.

September – juli 2021

In de periode vanaf de zomer tot aan het indienen van het eindbod (de RES 1.0) worden in ieder geval de volgende stappen gezet:

– Verdere uitwerking van de zoekgebieden voor wind- en zonprojecten met inwoners en belanghebbenden. De gemeenten nemen hierin het voortouw.

– Op regionaal niveau staan er diverse onderwerpen op de agenda die verder worden uitgewerkt. Dat zijn onder andere: de verhouding tussen zonneprojecten en windprojecten, visie op de landschappelijke inpassing, het actualiseren van de Regionale Structuur Warmte, gesprekken met belanghebbenden rondom (nieuwe) warmtenetten en het doorberekenen van de energieplannen door Liander om te komen tot de meest efficiënte inrichting van ons energiesysteem.

– Verder zal er ook veel aandacht zijn voor het koppelen van de energietransitie aan andere opgaven in het gebied, waaronder wonen, mobiliteit, natuur, water, economie, etc. Het koppelen van verschillende opgaven maakt het uitvoeren van de maatregelen een stuk efficiënter en leidt tot een gebiedsgerichte aanpak. Gebiedsgericht betekent dat centraal staat wat goed is voor het gebied, in plaats van de aanpak van een individuele opgave. Dat vergroot ook het draagvlak onder de inwoners en stakeholders.

Besluitvorming

– Consultatie volksvertegenwoordigers: Deze zomer hebben alle gemeenten, waterschappen en provincie, de gelegenheid om het voorlopige concept bod aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen (de volksvertegenwoordigers) toe te lichten en een eerste mening te peilen. Elke overheid organiseert dat op zijn eigen manier.

– Besluit voorlopig bod: uiterlijk 15 september besluiten de (verschillende colleges, Gedeputeerde Staten en de dagelijks besturen van de waterschappen) over het indienen van het concept bod op 1 oktober 2020.

– Besluit eindbod: op 1 juli 2021 leveren we het eindbod (de RES 1.0) aan bij het Rijk. Voorafgaand daaraan nemen de volksvertegenwoordigers (raden, Provinciale Staten en de algemene bsturen van de waterschappen) een besluit over het eindbod.

– Evaluatie & herziening: elke twee jaar vindt er een update van de RES plaats (RES 2.0, RES 3.0, etc.). Nieuwe inzichten en nieuwe technieken worden dan meegenomen, en er zullen nieuwe zoeklocaties bij komen, zodat we in Regio Arnhem Nijmegen steeds meer energie duurzaam opwekken.