Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

1. Waarom hebben we een RES nodig?

De Nederlandse overheid wil klimaatverandering tegengaan en stelt daarom het doel dat Nederland in 2030 49% minder CO₂ uitstoot ten opzichte van 1990. Nederland heeft dit in 2015 afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs. Samen met 195 andere landen heeft Nederland zich gecommitteerd om in 2050 de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Om deze doelstelling te realiseren, heeft het kabinet een pakket aan maatregelen voor het Klimaatakkoord vastgesteld.

In het Klimaatakkoord hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan vijf sectortafels de maatregelen afgesproken waarmee het doel van 49% minder CO₂-uitstoot gehaald kan worden. Met de Regionale Energiestrategieën (RES’en) wordt een invulling gegeven aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. De RES’en worden opgesteld door 30 regio’s in Nederland.


terug