Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

​ 2. Wat heeft de regio aan die windmolens en zonnevelden?

RES-regio Arnhem Nijmegen en de daarbinnen liggende gemeenten, betrekken hun inwoners nauw bij nieuwe duurzame energieprojecten. Het draagvlak voor projecten neemt toe als de opbrengsten van zon- en windprojecten ook bij de inwoners terechtkomen en niet alleen bij een kleine groep investeerders en/of ontwikkelaars. Er zijn verschillende vormen voor deze projectparticipatie. Dit kan bijvoorbeeld door het voor de lokale gemeenschap mogelijk te maken om te participeren in de ontwikkeling van het project en daarna ook te profiteren van de opbrengsten. Landelijk is afgesproken te streven naar minimaal 50% ‘lokaal eigenaarschap’. Gemeenten zijn vrij om hier in hun beleid handvatten voor op te nemen. Ook is het mogelijk om een deel van de financiële opbrengst in een fonds te stoppen, dat uitkeert aan maatschappelijke initiatieven in de omgeving.


terug