Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

​ 3. Wat is de warmteopgave in de RES?

De warmteopgave in de RES gaat over de energie die nodig is binnen de regio om onze huizen te verwarmen en van warm water te voorzien. Op dit moment wordt voor praktisch alle huizen nog aardgas gebruikt. Voor 2050 stappen we over op een andere warmtebron voor verwarming en warmt water.

In de RES maken we voor deze warmteopgave een Warmtestructuurkaart. Dit is een overzicht van:

  • alle beschikbare warmtebronnen binnen de regio (restwarmte, biomassa, omgevingswarmte zoals geothermie en aquathermie)
  • de potentiële vraag naar warmte binnen de regio
  • een overzicht van de aanwezige en benodigde warmte-infrastructuur.

Deze Warmtestructuurkaart maken we met de lokale en regionale overheden, netbeheerder en relevante (huidige en toekomstige) betrokkenen. We beschrijven hoe de beschikbare warmtebronnen (van bijvoorbeeld restwarmte van industrie, kassen) en de potentiële warmtevraag in de regio kan worden gekoppeld op een logische, efficiënte en betaalbare manier. En welke gevolgen dit heeft voor warmte-infrastructuur.

De Warmtestructuurkaart is onderdeel van het concept bod en het eindbod, de documenten waarin Regio Arnhem Nijmegen beschrijft wat de regionale bijdrage aan de energietransitie zal zijn.


terug