Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Duurzaamheid

De regio Arnhem Nijmegen bestaat uit 18 gemeenten met een verscheidenheid aan duurzaamheidsambities. Als basis voor deze lokale ambities dient de geactualiseerde routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen. Dit rapport dient als onderbouwing van de bestuurlijke samenvatting.

Deze regionale ambitie is tijdens PFO Duurzaamheid op 28 februari 2018 door alle wethouders duurzaamheid vastgesteld. De gemeenschappelijke regionale ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van een regionale agenda voor energie en klimaat. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de provincie en andere stakeholders zoals het Gelders Energie Akkoord en andere relevante maatschappelijke organisaties. Op 20 juni 2018 is budget vrijgemaakt voor de uitwerking van deze regionale agenda (voor 2018 en 2019). Er wordt vier maal per jaar het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO Duurzaamheid) en het regionaal ambtelijk Klimaatberaad georganiseerd. Dit om actuele thema’s zoals het Nationaal Klimaatakkoord en regionale samenwerkingsprojecten te bespreken, maar ook om kennis en ervaringen te delen.


Jaarplan 2018

Speerpunten voor de periode 2018 zijn de volgende thema's:

  1. Energietransitie
  2. Circulaire economie
  3. Duurzaam/circulair inkopen

Binnen genoemde drie thema's zijn een aantal projecten relevant. Deze projecten worden uitgewerkt in regionale projectplannen. Voor de financiering wordt zoveel mogelijk aangesloten op de Investerings Agenda van Arnhem Nijmegen en Provincie. Het betreft de volgende projecten:

1.1. Regionale Energie en Klimaatstrategie Arnhem Nijmegen

1.2. Uitvoeren regionale en ruimte ateliers

1.3. Bewustwording en verduurzaming woningvoorraad

1.4. Verduurzaming bedrijven(terreinen)

2.1. Deelname aan ABN AMRO Circular Economy Award

2.2. Onderzoek naar regionale samenwerking op gebied van CE

3.1. Gemeentelijke inkoop energie

3.2. Aanbesteden en inkopen duurzaam gemeentelijk wagenpark


Voorzitterschap

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid is de heer T. Burgers, wethouder gemeente Wijchen.


Bestuursleden

C. Bouwkamp
C. Bouwkamp

Wethouder van Arnhem

N. Verheul
N. Verheul

Wethouder van Berg en Dal

P. de Klein
P. de Klein

Wethouder van Beuningen

P. Bollen
P. Bollen

Wethouder van Doesburg

A. Springveld
A. Springveld

Wethouder van Druten

G. Tiedink-Koning
G. Tiedink-Koning

Wethouder van Duiven

L. Bosland
L. Bosland

Wethouder van Heumen

A. Slob
A. Slob

Wethouder van Lingewaard

O. van Leeuwen
O. van Leeuwen

Wethouder van Montferland

S. Doorenbos
S. Doorenbos

Wethouder van Mook en Middelaar

H. Tiemens
H. Tiemens

Wethouder van Nijmegen

D. Horsthuis-Tangelder
D. Horsthuis-Tangelder

Wethouder van Overbetuwe

J. Maouche
J. Maouche

Wethouder van Renkum

D. Klomberg
D. Klomberg

Wethouder van Rheden

A. Logemann
A. Logemann

Wethouder van Rozendaal

H. Breunissen
H. Breunissen

Wethouder van Westervoort

T. Burgers
T. Burgers

Wethouder van Wijchen

C. Koers
C. Koers

Wethouder van Zevenaar


Medewerkers

Patrick Aelmans
Patrick Aelmans

secretaris