Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Duurzaamheid

De regio Arnhem Nijmegen bestaat uit 18 gemeenten met een verscheidenheid aan duurzaamheidsambities. Als basis voor deze lokale ambities dient de geactualiseerde routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen. Dit rapport dient als onderbouwing van de bestuurlijke samenvatting.

Deze regionale ambitie is tijdens PFO Duurzaamheid op 28 februari 2018 door alle wethouders duurzaamheid vastgesteld. De gemeenschappelijke regionale ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van een regionale agenda voor energie en klimaat. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de provincie en andere stakeholders zoals het Gelders Energie Akkoord en andere relevante maatschappelijke organisaties. Er is budget vrijgemaakt voor de uitwerking van deze regionale agenda en er wordt vier maal per jaar het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO Duurzaamheid) en het regionaal ambtelijk Klimaatberaad georganiseerd. Dit om actuele thema’s zoals het Nationaal Klimaatakkoord en regionale samenwerkingsprojecten te bespreken, maar ook om kennis en ervaringen te delen.


Jaarplan 2020

Dit jaar staat in het teken van de regionale energie strategie Arnhem Nijmegen. In het kader van het nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio op 1 juni 2020 een regionaal bod voor grootschalige duurzame opwek (windturbines, zonneparken) en een grove schets van een warmte infrastructuur aan het Rijk moet aanbieden. Om dit voor elkaar te krijgen worden tot 1 juni, diverse ruimte-ateliers en drie extra PFO's Duurzaamheid georganiseerd (en drie extra klimaatberaden).

Verder komen in 2020 de volgende regionale energietransitie projecten in PFO Duurzaamheid aan bod:

 1. Bewustwording en verduurzaming woningvoorraad;
 2. Verduurzaming bedrijven(terreinen);
 3. Onderzoek naar diepe geothermie;
 4. Gemeentelijke inkoop energie (inclusief vergroenen stroom en aardgas).

Op het gebied van circulariteit wordt in 2020 gewerkt aan de volgende regionale projecten:

  • Regionale samenwerking op het gebied van circulariteit in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW sector);
  • Duurzaam/circulair aanbesteden en inkopen (thema’s moeten nog worden bepaald).

  Regionale Energiestrategie

  In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord dienen alle 30 regio's in Nederland, waaronder de Regio Arnhem Nijmegen, op 1 juni 2020 een bod aan te bieden aan het Rijk. Dit betekent dat alle overheden en stakeholders samen in beeld gaan brengen wat onze regionale mogelijkheden zijn voor warmtenetten en voor opwek van grootschalige duurzame energie (windturbines en zonneparken). De RES regio Arnhem Nijmegen bestaat uit onze 16 regiogemeenten, omdat Mook en Middelaar én Montferland in een andere regio bijdragen aan de RES. Onze regio heeft al een goede traditie als het gaat om duurzaamheid en we gaan dat zeker ook nu voortzetten! Om de regionale samenwerking in goede banen te leiden hebben de zestien bij de RES Arnhem Nijmegen betrokken gemeenteraden, in januari 2020 een startnotitie vastgesteld waarin de uitgangspunten en spelregels staan beschreven.

  De Regio zorgt voor een energiestrategie die past bij onze regio, namelijk ”van, voor en door de Regio!” waarbij onze samenwerking centraal staat. Het vertrekpunt daarin is de Gelderse doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030. Om draagvlak te creëren voor de RES Arnhem Nijmegen bij de bestuurders, raadsleden en stakeholders, worden in 2020 diverse regio- en ruimteateliers, informatiebijeenkomsten, in de regio georganiseerd.

  Meer weten? Dit zijn enkele interessante websites:

  www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie

  www.regionale-energiestrategie.nl

  www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/


  Voorzitterschap

  Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid is de heer T. Burgers, wethouder gemeente Wijchen.


  Bestuursleden

  C. Bouwkamp
  C. Bouwkamp

  Wethouder van Arnhem

  N. Verheul
  N. Verheul

  Wethouder van Berg en Dal

  P. de Klein
  P. de Klein

  Wethouder van Beuningen

  P. Bollen
  P. Bollen

  Wethouder van Doesburg

  A. Springveld
  A. Springveld

  Wethouder van Druten

  G. Tiedink-Koning
  G. Tiedink-Koning

  Wethouder van Duiven

  R. Waas
  R. Waas

  Wethouder van Heumen

  A. Slob
  A. Slob

  Wethouder van Lingewaard

  J. van Halteren
  J. van Halteren

  Wethouder van Montferland

  P. Baneke
  P. Baneke

  Wethouder van Mook en Middelaar

  H. Tiemens
  H. Tiemens

  Wethouder van Nijmegen

  D. Horsthuis-Tangelder
  D. Horsthuis-Tangelder

  Wethouder van Overbetuwe

  J. Maouche
  J. Maouche

  Wethouder van Renkum

  D. Klomberg
  D. Klomberg

  Wethouder van Rheden

  A. Logemann
  A. Logemann

  Wethouder van Rozendaal

  H. Breunissen
  H. Breunissen

  Wethouder van Westervoort

  T. Burgers
  T. Burgers

  Wethouder van Wijchen

  C. Koers
  C. Koers

  Wethouder van Zevenaar


  Medewerkers

  Patrick Aelmans
  Patrick Aelmans

  secretaris