Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Duurzaamheid

De regio Arnhem Nijmegen bestaat uit 18 gemeenten met een verscheidenheid aan duurzaamheidsambities. Als basis voor deze lokale ambities dient de geactualiseerde routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen. Dit rapport dient als onderbouwing van de bestuurlijke samenvatting.

Deze regionale ambitie is tijdens PFO Duurzaamheid op 28 februari 2018 door alle wethouders duurzaamheid vastgesteld. De gemeenschappelijke regionale ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van een regionale agenda voor energie en klimaat. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de provincie en andere stakeholders zoals woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties en energiebedrijven. Er wordt vier maal per jaar het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO Duurzaamheid) en het ambtelijk Klimaatberaad georganiseerd. Dit om actuele thema’s en regionale samenwerkingsprojecten zoals de gezamenlijke aanbesteding van groene energie te bespreken en het uitvoeren van ruimteateliers, maar ook om kennis en ervaringen te delen.


Jaarplan

Speerpunten voor de periode 2015-2018 zijn de volgende thema's:

  1. Energietransitie (voorheen De Groene Kracht).
  2. Biobased/circulaire economie (voorheen De Groene Hub).
  3. Duurzame mobiliteit: smart / zero based mobility.

Deze drie thema's zijn ingebracht in een van de drie Iconen uit de MIRT-agenda t.w. Smart Energy. Binnen genoemde 3 thema's zijn een aantal projecten relevant. Deze projecten zijn uitgewerkt in projectplannen. Het betreft de volgende projecten:

1.1. Windenergie.

1.2. Gemeentelijke inkoop energie.

1.3. Verduurzaming woningvoorraad.

1.4. Regionale uitrol Warmtenet.

2.1. Vijf HUB's.

2.2. Aanbesteding groenstroom.

3.1. Slimme (stads)logistiek.

3.2. Groen doelgroepenvervoer.

3.3. Elektromobiliteit. 


Medewerkers

Patrick Aelmans
Patrick Aelmans

secretaris