Menu

Duurzaamheid

De regio Arnhem Nijmegen bestaat uit 18 gemeenten met een verscheidenheid aan duurzaamheidsambities. Als basis voor deze lokale ambities dient de geactualiseerde routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen. Dit rapport dient als onderbouwing van de bestuurlijke samenvatting.

Deze regionale ambitie is tijdens PFO Duurzaamheid op 28 februari 2018 door alle wethouders duurzaamheid vastgesteld. De gemeenschappelijke regionale ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van een regionale agenda voor energie en klimaat. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de provincie en andere stakeholders zoals woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties en energiebedrijven. Er wordt vier maal per jaar het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO Duurzaamheid) en het ambtelijk Klimaatberaad georganiseerd. Dit om actuele thema’s en regionale samenwerkingsprojecten zoals de gezamenlijke aanbesteding van groene energie te bespreken en het uitvoeren van ruimteateliers, maar ook om kennis en ervaringen te delen.


Jaarplan

Speerpunten voor de periode 2015-2018 zijn de volgende thema's:

  1. Energietransitie (voorheen De Groene Kracht).
  2. Biobased/circulaire economie (voorheen De Groene Hub).
  3. Duurzame mobiliteit: smart / zero based mobility.

Deze drie thema's zijn ingebracht in een van de drie Iconen uit de MIRT-agenda t.w. Smart Energy. Binnen genoemde 3 thema's zijn een aantal projecten relevant. Deze projecten zijn uitgewerkt in projectplannen. Het betreft de volgende projecten:

1.1. Windenergie.

1.2. Gemeentelijke inkoop energie.

1.3. Verduurzaming woningvoorraad.

1.4. Regionale uitrol Warmtenet.

2.1. Vijf HUB's.

2.2. Aanbesteding groenstroom.

3.1. Slimme (stads)logistiek.

3.2. Groen doelgroepenvervoer.

3.3. Elektromobiliteit. 


Voorzitterschap

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid is de heer T. Burgers, wethouder gemeente Wijchen.


Bestuursleden

R. König
R. König

Arnhem

E. Weijers
E. Weijers

Berg en Dal

P. de Klein
P. de Klein

Beuningen

F. Jansen
F. Jansen

Doesburg

S. van Elk
S. van Elk

Druten

T. Spaargaren
T. Spaargaren

Duiven

H. van den Berg
H. van den Berg

Heumen

T. Peren
T. Peren

Lingewaard

W. Gerritsen
W. Gerritsen

Montferland

P. Baneke
P. Baneke

Mook en Middelaar

H. Tiemens
H. Tiemens

Nijmegen

B. Ross
B. Ross

Overbetuwe

A. Ruwhof
A. Ruwhof

Renkum

N. Olland
N. Olland

Rheden

G. van Gorkum
G. van Gorkum

Rozendaal

J. Breunissen
J. Breunissen

Westervoort

T. Burgers
T. Burgers

Wijchen

C. Koers
C. Koers

Zevenaar

T. de Vree
T. de Vree

West Maas en Waal


Medewerkers

Patrick Aelmans
Patrick Aelmans

secretaris