Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Economie

Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen is een economisch zwaartepunt in Oost-Nederland. Gunstig gelegen tussen de Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. Met de topsectoren Health en Energy levert de regio een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Om deze positie structureel te versterken, is er het portefeuillehoudersoverleg Economie (PFO Economie). Het doel is uitwisseling, beeldvorming en regionale afspraken met collega-bestuurders over de economische ontwikkeling van de regio. Dit PFO, dat verbonden is met The Economic Board, heeft besloten richt zich te richten op de volgende drie ambities:

  1. Profilering, vitale binnensteden, citymarketing, vrijetijdseconomie;
  2. Arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
  3. Circulair en duurzaam.

Jaarprogramma 2020

Coronacrisis

Onverwacht hebben de regiogemeenten alle zeilen bij moeten zetten om de gevolgen van de coronacrisis te beteugelen. De portefeuillehouders economie hebben veel zorgen hoe de crisis uitpakt bij hun lokale bedrijfsleven. Zij voeren niet alleen de landelijk afgekondigde maatregelen uit maar pakken ook lokaal tal van zaken op. "We zitten in hetzelfde schuitje maar kunnen ook van elkaar leren", aldus voorzitter Jan van Dellen. Niet voor niets staat het onderwerp dan ook op de PFO-agenda. Alle achttien gemeenten hebben met dezelfde uitdagingen te maken. De portefeuillehouders bundelen hun krachten om deze uitdagingen samen met de provincie Gelderland en ander partners aan te pakken. De coronacrisis biedt naast onzekerheid echter ook kansen voor de drie ambities die in het PFO Economie zijn geformuleerd op het gebied van toerisme, human capital-agenda en circulaire economie.

In 2020 ligt het accent op:

De uitwerking van een strategische koers en aanpak van de drie geformuleerde ambities:

  1. Profilering, vitale binnensteden, citymarketing, vrijetijdseconomie: m.b.t. het vergroten van de leefbaarheid, het creëren van werkgelegenheid en bevorderen van duurzaam toerisme zijn concrete doelstellingen geformuleerd. Voor het Toeristisch Toekomstperspectief 2020-2025 regio Arnhem Nijmegen wordt een uitvoeringprogramma opgesteld.
  2. Arbeidsmarkt en werkgelegenheid: ingezet wordt op een duurzame groei van 5% in de regio in 2025. Er liggen tal van uitdagingen. Eind 2020 moeten de plannen voor een zogenaamde House of Skills zijn geconcretiseerd.
  3. Circulair en duurzaam: de regio Arnhem Nijmegen is niet voor niets winnaar van de ABN Amro BT Awards 2018 als meest circulaire regio van Nederland. Een belangrijke basis om een verder visie op circulaire economie voor de regio te gaan formuleren.

Voor iedere ambitie wordt een eigen bijpassende aanpak gezocht. Daarbij zal waar mogelijk een koppeling gemaakt worden met andere agenda's, programma's en portefeuillehoudersoverleggen. Samenwerking met een breed spectrum aan partners, zowel uit het bedrijfsleven als (semi-)overheid, is daarbij een vanzelfsprekendheid.

Daarnaast staat op de agenda van het overleg:

  • Het uitvoeringsprogramma Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Doel van het RPW is het zorgen voor een goed evenwicht tussen vraag en aanbod voor de werklocaties in de regio Arnhem Nijmegen. De regiogemeenten hebben afgesproken om samen met de provincie zorg te dragen voor de uitvoering van het RPW. Medio 2020 nemen de raden van de deelnemende gemeenten een besluit naar aanleiding van de uitkomsten van monitoronderzoek. Gelijkertijd wordt gestart met een update van het RPW dat eind 2020 gereed moet zijn.
  • The Economic Board (TEB). Het PFO hecht veel waarde aan de samenwerking in Triple Helix-verband die door TEB wordt vormgegeven. De regio is bestuurlijk in de Board vertegenwoordigd en draagt jaarlijks €1 per inwoner bij. Om te zorgen voor een goede verbinding met de regiogemeenten staat dit onderwerp in ieder PFO op de agenda. In dit kader komt ook het Strategisch plan van TEB 2020-2025 aan de orde.

Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Meer hierover op de pagina www.regioan.nl/rpw.


Voorzitterschap

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economie is de heer J. van Dellen, wethouder gemeente Arnhem.


Bestuursleden

J. van Dellen
J. van Dellen

Wethouder van Arnhem

I. van de Scheur
I. van de Scheur

Wethouder van Berg en Dal

H. Driessen
H. Driessen

wethouder van Beuningen

A. Boone
A. Boone

Wethouder van Doesburg

W. Brink
W. Brink

Wethouder van Druten

H. Hieltjes
H. Hieltjes

Burgemeester van Duiven

M. Schoenaker
M. Schoenaker

Wethouder van Heumen

H. Witjes
H. Witjes

Wethouder van Lingewaard

M. Som
M. Som

Wethouder van Montferland

K. Peters
K. Peters

Wethouder van Mook en Middelaar

M. Esselbrugge
M. Esselbrugge

Wethouder van Nijmegen

B. Faber-de Lange
B. Faber-de Lange

Wethouder van Overbetuwe

L. Rolink
L. Rolink

Wethouder van Renkum

R. Haverkamp
R. Haverkamp

Wethouder van Rheden

M.S. Albricht-Brinkman
M.S. Albricht-Brinkman

Wethouder van Rozendaal

H. Sluiter
H. Sluiter

Wethouder van Westervoort

N. Derks
N. Derks

Wethouder van Wijchen

B. Elfrink
B. Elfrink

Wethouder van Zevenaar


Medewerkers

Yvonne Hazelaar
Yvonne Hazelaar

secretaris