Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Economie

Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen is een economisch zwaartepunt in Oost-Nederland. Gunstig gelegen tussen de Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. Met de topsectoren Health en Energy levert de regio een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Om deze positie structureel te versterken, is er het portefeuillehoudersoverleg Economie (PFO Economie). Het doel is uitwisseling, beeldvorming en regionale afspraken met collega-bestuurders over de economische ontwikkeling van de regio. Dit PFO, dat verbonden is met The Economic Board, heeft besloten richt zich te richten op de volgende drie ambities:

 1. Profilering, vitale binnensteden, citymarketing, vrijetijdseconomie;
 2. Arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
 3. Circulair en duurzaam.

Jaarprogramma 2019

In 2019 ligt het accent op:

De uitwerking van een strategische koers en aanpak van de drie geformuleerde ambities:

  1. Profilering, vitale binnensteden, citymarketing, vrijetijdseconomie: m.b.t. het vergroten van de leefbaarheid, het creëren van werkgelegenheid en bevorderen van duurzaam toerisme zijn concrete doelstellingen geformuleerd.
  2. Arbeidsmarkt en werkgelegenheid: ingezet wordt op een duurzame groei van 5% in de regio in 2025. Er liggen tal van uitdagingen. Aan het opzetten van een zogenaamde House of Skills wordt concreet gedacht.
  3. Circulair en duurzaam: de regio Arnhem Nijmegen is niet voor niets winnaar van de ABN Amro BT Awards 2018 als meest circulaire regio van Nederland. Een belangrijke basis om een verder visie op circulaire economie voor de regio te gaan formuleren.

  Voor iedere ambitie wordt een eigen bijpassende aanpak gezocht. Daarbij zal waar mogelijk een koppeling gemaakt worden met andere agenda's, programma's en portefeuillehoudersoverleggen. Samenwerking met een breed spectrum aan partners, zowel uit het bedrijfsleven als
  (semi-)overheid, is daarbij een vanzelfsprekendheid

  Daarnaast staat op de agenda van het overleg:

  • Het uitvoeringsprogramma Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Doel van het RPW is het zorgen voor een goed evenwicht tussen vraag en aanbod voor de werklocaties in de regio Arnhem Nijmegen. Regiogemeenten hebben afgesproken om samen met de provincie zorg te dragen voor de uitvoering van het RPW tot aan het moment van evenwicht op 1 januari 2021.
  • De Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen heeft als doel het versterken van de economische groei aan de hand van de icoonprogramma’s 1. Ruimte voor werk, kennis en innovatie, 2. Slimme duurzaamheid en 3. Bruisende binnensteden aan de rivier. Regiogemeenten zien mogelijkheden aan te sluiten bij die ambities, met name op slimme duurzaamheid, waarbij het gaat om het versterken van de regionale kracht en de regionale economie.

  Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

  Meer hierover op de pagina www.regioan.nl/rpw.


  Voorzitterschap

  Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economie is de heer J. van Dellen, wethouder gemeente Arnhem.


  Bestuursleden

  J. van Dellen
  J. van Dellen

  Wethouder van Arnhem

  I. van de Scheur
  I. van de Scheur

  Wethouder van Berg en Dal

  H. Plaizier
  H. Plaizier

  Wethouder van Beuningen

  A. Boone
  A. Boone

  Wethouder van Doesburg

  A. Springveld
  A. Springveld

  Wethouder van Druten

  H. Hieltjes
  H. Hieltjes

  Burgemeester van Duiven

  M. Schoenaker
  M. Schoenaker

  Wethouder van Heumen

  H. Witjes
  H. Witjes

  Wethouder van Lingewaard

  M. Som
  M. Som

  Wethouder van Montferland

  K. Peters
  K. Peters

  Wethouder van Mook en Middelaar

  M. Esselbrugge
  M. Esselbrugge

  Wethouder van Nijmegen

  B. Faber-de Lange
  B. Faber-de Lange

  Wethouder van Overbetuwe

  J. Verstand
  J. Verstand

  Wethouder van Renkum

  R. Haverkamp
  R. Haverkamp

  Wethouder van Rheden

  M.S. Albricht-Brinkman
  M.S. Albricht-Brinkman

  Wethouder van Rozendaal

  H. Sluiter
  H. Sluiter

  Wethouder van Westervoort

  N. Derks
  N. Derks

  Wethouder van Wijchen

  B. Elfrink
  B. Elfrink

  Wethouder van Zevenaar


  Medewerkers

  Yvonne Hazelaar
  Yvonne Hazelaar

  secretaris