Menu

Economie

Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen is een economisch zwaartepunt in Oost-Nederland. Gunstig gelegen tussen de Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. Met de topsectoren Health en Energy levert de regio een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Om deze positie structureel te versterken, is het portefeuillehoudersoverleg Economie (PFO Economie). Het doel is uitwisseling, beeldvorming en regionale afspraken met collega-bestuurders over de economische ontwikkeling van de regio. Dit PFO, dat verbonden is met The Economic Board, richt zich op vier thema’s:

  1. Versterking van het vestigingsklimaat; 
  2. Ruimte voor bedrijvigheid, inclusief afstemming inzake de programmering van Bedrijventerreinen, Detailhandel en Kantoren; 
  3. Stimuleren van werkgelegenheid; 
  4. Externe financiering.

Jaarprogramma 2017

In 2017 ligt het accent op:

  1. Regionaal Programma Werklocaties. Afronding van het RPW, begeleiden van besluitvorming in colleges en raden en uitvoering RPW na vaststelling (monitoring en advisering over regionale ontwikkelingen op het vlak van werklocaties richting provincie).
  2. The Economic Board. Inhoudelijke verbinding met The Economic Board. De heer Van Asseldonk, burgemeester van Overbetuwe, is gevraagd vanuit het PFO Economie deel te nemen in The Economic Board. In de Board behartigt hij de belangen van de regiogemeenten en tijdens de vergaderingen van het PFO Economie koppelt hij de ontwikkelingen van de Board terug.
  3. Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen. In vervolg op de MIRT-Uitnodigingsagenda wordt op initiatief van de gemeente Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland gewerkt aan een investeringsagenda voor het stedelijk netwerk. De agenda geeft uitvoering aan de drie Icoonprogramma's (Bruisende Binnensteden, Smart Energy en Campusontwikkeling). In het PFO Economie zal over de voortgang en inhoud van de investeringsagenda worden gesproken.

Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

De colleges ontvingen op 12 oktober 2017 het definitieve RPW, ter besluitvorming. Meer hierover op de pagina www.regioan.nl/rpw.


Voorzitterschap

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economie is de heer R. König, wethouder gemeente Arnhem.


Bestuursleden

R. König
R. König

Arnhem

S. Fleuren
S. Fleuren

Berg en Dal

H. Driessen
H. Driessen

Beuningen

E. Mulder
E. Mulder

Doesburg

A. Springveld
A. Springveld

Druten

R. de Lange
R. de Lange

Duiven

E. Laurant
E. Laurant

Heumen

T. Peren
T. Peren

Lingewaard

W. Visser
W. Visser

Montferland

P. Baneke
P. Baneke

Mook en Middelaar

J. Zoetelief
J. Zoetelief

Nijmegen

T. van Asseldonk
T. van Asseldonk

Overbetuwe

J. Verstand
J. Verstand

Renkum

R. Haverkamp
R. Haverkamp

Rheden

G. van Gorkum
G. van Gorkum

Rozendaal

H. Sluiter
H. Sluiter

Westervoort

T. Burgers
T. Burgers

Wijchen

B. Elfrink
B. Elfrink

Zevenaar


Medewerkers

Nevin Tosun
Nevin Tosun

secretaris