Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Economie

Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen is een economisch zwaartepunt in Oost-Nederland. Gunstig gelegen tussen de Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. Met de topsectoren Health en Energy levert de regio een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Om deze positie structureel te versterken, is er het portefeuillehoudersoverleg Economie (PFO Economie). Het doel is uitwisseling, beeldvorming en regionale afspraken met collega-bestuurders over de economische ontwikkeling van de regio. Dit PFO, dat verbonden is met The Economic Board, richt zich op vier thema’s:

  1. Versterking van het vestigingsklimaat;
  2. Ruimte voor bedrijvigheid, inclusief afstemming inzake de programmering van Bedrijventerreinen, Detailhandel en Kantoren;
  3. Stimuleren van werkgelegenheid;
  4. Externe financiering.

Jaarprogramma 2018

In 2018 ligt het accent op:

  1. In het PFO Economie van 28 februari jl. is ingestemd met het uitvoeringsprogramma Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Doel van het RPW is het zorgen voor een goed evenwicht tussen vraag en aanbod voor de werklocaties in de regio Arnhem Nijmegen. Dit jaar en de komende jaren gaan de regiogemeenten samen met de provincie zorg dragen voor de uitvoering van het RPW tot aan het moment van evenwicht op 1 januari 2021.
  2. De Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen heeft als doel het versterken van de economische groei aan de hand van de icoonprogramma’s 1. Ruimte voor werk, kennis en innovatie, 2. Slimme duurzaamheid en 3. Bruisende binnensteden aan de rivier. Regiogemeenten zien mogelijkheden aan te sluiten bij die ambities, met name op slimme duurzaamheid, waarbij het gaat om het versterken van de regionale kracht en de regionale economie.
  3. Een ander belangrijk thema is de digitale bereikbaarheid van het buitengebied regio Arnhem Nijmegen. Een marktpartij (glasvezelexploitant) heeft tot oktober de tijd gekregen met een voorstel te komen, waarmee 100% aansluiting van het buitengebied gerealiseerd kan worden, waarna de regiogemeenten zich opnieuw zullen buigen over dit thema.
  4. Verder is de Strategische Uitvoeringsagenda PFO Economie 2018-2022 vastgesteld. Het PFO heeft zich met vaststelling van deze agenda ten doel gesteld om de koers die het heeft bepaald voor de regionale economische ontwikkeling en samenwerking nader richting te geven in een uitvoeringsagenda met als centrale thema’s: Iedereen aan het werk en Gezonde economische groei. De gemeenschappelijke economische opgaven worden nadrukkelijk in samenhang bezien met de thema’s wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Bespreking van de strategische uitvoeringsagenda en processtappen om deze verder uit te werken en in te vullen is voorzien op het eerste PFO economie in de nieuwe collegeperiode (juni 2018). De uitvoeringsagenda vormt dan het startdocument.

Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Meer hierover op de pagina www.regioan.nl/rpw.


Voorzitterschap

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economie is de heer J. van Dellen, wethouder gemeente Arnhem.


Bestuursleden

J. van Dellen
J. van Dellen

Wethouder van Arnhem

I. van de Scheur
I. van de Scheur

Wethouder van Berg en Dal

H. Plaizier
H. Plaizier

Wethouder van Beuningen

vacature
vacature

Wethouder van Doesburg

A. Springveld
A. Springveld

Wethouder van Druten

R. de Lange
R. de Lange

Burgemeester van Duiven

M. Schoenaker
M. Schoenaker

Wethouder van Heumen

H. Witjes
H. Witjes

Wethouder van Lingewaard

M. Som
M. Som

Wethouder van Montferland

K. Peters
K. Peters

Wethouder van Mook en Middelaar

M. Esselbrugge
M. Esselbrugge

Wethouder van Nijmegen

P. Hoytink-Roubos
P. Hoytink-Roubos

Burgemeester van Overbetuwe

J. Verstand
J. Verstand

Wethouder van Renkum

R. Haverkamp
R. Haverkamp

Wethouder van Rheden

M.S. Albricht-Brinkman
M.S. Albricht-Brinkman

Wethouder van Rozendaal

H. Sluiter
H. Sluiter

Wethouder van Westervoort

N. Derks
N. Derks

Wethouder van Wijchen

B. Elfrink
B. Elfrink

Wethouder van Zevenaar


Medewerkers

Yvonne Hazelaar
Yvonne Hazelaar

secretaris