Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Mobiliteit

De regio Arnhem Nijmegen fungeert vanouds als de draaischijf van Oost-Nederland. De regio wordt goed ontsloten via weg, spoor en water. Er zijn corridors: een A12/Rijncorridor naar Utrecht en Amsterdam, een A15/Waalcorridor naar de regio Rijnmond, de A50/IJsselcorridor die zorgt voor een verbinding met de regio's Zwolle en Eindhoven. De centrale ligging maakt daarmee deze regio ook tot de verbindende regio tussen Randstad en Ruhrgebied. De 18 betrokken gemeenten hebben veel maatschappelijke opgaven die mede op het terrein van mobiliteit en infrastructuur gevolgen hebben. In de nieuwe Omgevingsvisie wordt deze regio de economische motor van Gelderland genoemd. Op Rijksniveau wordt er veel geïnvesteerd in de infrastructuur van deze omgeving: in weg (doortrekking A15, snelwegverbredingen), spoor (PHS, spoorbrug bij Ravenstein, Maaslijn, spoorverbinding Arnhem-Düsseldorf) en water (Waalweelde).
Dit portefeuillehoudersoverleg (PFO Mobiliteit) werkt aan een regionale infrastructuur die blijft voldoen aan de eisen/wensen van de tijd.


Jaarplan

Door het overleg zijn de navolgende aandachtsgebieden vastgesteld:

 • Doelgroepenvervoer:
  • BedrijfsVoeringsOrganisatie BVO, regeling + bemensing
  • Aanbesteding regiecentrale
  • Aanbesteding vervoer
  • Samenwerkingsovereenkomst-Basismobiliteit provincie Gelderland
 • Openbaar vervoer:
  • Visie Openbaar vervoer provincie Gelderland
  • Jaarlijkse dienstregeling
  • Relatie openbaar vervoer - doelgroepenvervoer
 • Beter Benutten-vervolg
 • Fietsverkeer:
  • Snelfietsroutes
  • Velo-city 2017
 • MIRT-agenda:
  • Van twee steden naar regio
 • Grote infrastructuur:
  • Doortrekking A15 (waaronder tolheffing)
  • Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (IJssellijn)
 • Financiën mobiliteit:
  • BDU
  • Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (in relatie tot tolheffing)
  • Overige subsidiemogelijkheden
 • Duurzame mobiliteit:
  • Afstemming met portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

De bereikbaarheidsopgaven in beeld: bekijk de brochure.


Regionale bereikbaarheidsagenda

De wethouders Mobiliteit hebben de ambitie om samen de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Bereikbaarheid is een absolute voorwaarden voor de economische positie van de regio Arnhem Nijmegen. Zo is in het bestuursakkoord "Investeringagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen", bereikbaarheid als belangrijke randvoorwaarde genoemd. Onder leiding van een Stuurgroep is vanaf maart van dit jaar met alle gemeenten gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben geleid tot 8 samenhangende bovenlokale opgaven. Deze opgaven worden uitgewerkt tot een actieplan voor de komende 4 jaar (tot 2021). Onlangs is per brief de brochure en het inventarisatierapport door de voorzitter van het PFO Mobiliteit, Arthur Boone, aan alle colleges aangeboden met het verzoek de regionale ambitie ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden.

Bijlagen:
Brief bereikbaarheidsaanpak
Brochure bereikbaarheidsaanpak
Inventarisatierapport Mobiliteitsonderwerpen


Doelgroepenvervoer

Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen verzorgt het regionale doelgroepenvervoer. Door samenwerking kan een kwalitatief hoogwaardig en efficiënt vervoersysteem geboden worden. In de vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en ondersteunende processen hiervoor. Onder de naam Avan is het vervoer bij het brede publiek bekend.

Op de website kunt u meer informatie nalezen.


Voorzitterschap

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit is mevrouw H. Tiemens, wethouder gemeente Nijmegen.


Bestuursleden

R. van der Zee
R. van der Zee

Wethouder van Arnhem

S. Fleuren
S. Fleuren

Wethouder van Berg en Dal

H. Plaizier
H. Plaizier

Wethouder van Beuningen

B. van Veldhuizen
B. van Veldhuizen

Wethouder van Doesburg

A. Springveld
A. Springveld

Wethouder van Druten

T. Spaargaren
T. Spaargaren

Wethouder van Duiven

R. Waas
R. Waas

Wethouder van Heumen

J. Sluiter
J. Sluiter

Wethouder van Lingewaard

O. van Leeuwen
O. van Leeuwen

Wethouder van Montferland

G. Wienhoven
G. Wienhoven

Wethouder van Mook en Middelaar

H. Tiemens
H. Tiemens

Wethouder van Nijmegen

D. Horsthuis-Tangelder
D. Horsthuis-Tangelder

Wethouder van Overbetuwe

J. Verstand
J. Verstand

Wethouder van Renkum

M. Budel
M. Budel

Wethouder van Rheden

M.S. Albricht-Brinkman
M.S. Albricht-Brinkman

Wethouder van Rozendaal

H. Sluiter
H. Sluiter

Wethouder van Westervoort

P. Loermans
P. Loermans

Wethouder van Wijchen

C. Koers
C. Koers

Wethouder van Zevenaar


Medewerkers

Suzanne Hesseling
Suzanne Hesseling

secretaris