Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Mobiliteit

Snel, comfortabel, veilig, betrouwbaar en schoon reizen. Daar zorgt SLIM & Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid voor in de regio Arnhem Nijmegen. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk. Ook werken we aan een verkeersveilige omgeving en stimuleren we duurzaam reisgedrag. Samen, steviger en sterker voor een gezonde en duurzaam bereikbare regio waar het prettig wonen, werken en reizen is.

SLIM naar een duurzaam bereikbare regio

logo


Stevige opgave voor mobiliteit en bereikbaarheid

De regio Arnhem Nijmegen vormt de motor van de Gelderse economie:

 • Bijna 800.000 inwoners
 • Economische kracht en onderwijs- en kennisinstellingen van wereldformaat. Met topsectoren van Health, HighTech en Energy;
 • Gunstig gelegen aan internationale weg-, spoor- en waterverbindingen;
 • Fantastische leefomgeving met natuur, cultuur en historie;
 • De sterkst groeiende regio buiten de Randstad. 40.000 extra woningen zijn nodig tot 2040.

Kortom, een regio met een stevige opgave vanwege de toenemende mobiliteit in een reeds zwaar belast mobiliteitssysteem.

Zo werken wij aan duurzame mobiliteit en bereikbaarheid:

 • We gaan onverminderd door met een aanpak om onze bestaande mobiliteitsnetwerken beter te benutten.
 • We richten ons daarbij specifiek op ‘zero emission’ mobiliteit (fiets, openbaar vervoer, elektrisch vervoer etc.). Méér schone kilometers in onze dagelijkse verplaatsingen is ons streven.
 • Hoe? Structurele samenwerking en een gezamenlijke ambitie, visie en agenda zijn de basis. Het resultaat:
  • een dynamisch Ambitiedocument Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid, met acht samenhangende mobiliteitsopgaven;
  • een samenwerkingsagenda voor de uitvoering van het regionale programma voor 2020 en verder (vaststelling eind 2019).

Het programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid kent 6 werksporen:

  1. Robuust wegennet
  2. Betrouwbaar spoor
  3. (H)OV voor iedereen
  4. Aantrekkelijk fietsnetwerk
  5. Verkeersveilige omgeving
  6. Schoon onderweg

  Regionale bereikbaarheidsagenda

  De wethouders Mobiliteit hebben de ambitie om samen de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Bereikbaarheid is een absolute voorwaarden voor de economische positie van de regio Arnhem Nijmegen. Zo is in het bestuursakkoord "Investeringagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen", bereikbaarheid als belangrijke randvoorwaarde genoemd. Onder leiding van een Stuurgroep is vanaf maart van dit jaar met alle gemeenten gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben geleid tot 8 samenhangende bovenlokale opgaven. Deze opgaven worden uitgewerkt tot een actieplan voor de komende 4 jaar (tot 2021). Onlangs is per brief de brochure en het inventarisatierapport door de voorzitter van het PFO Mobiliteit, Arthur Boone, aan alle colleges aangeboden met het verzoek de regionale ambitie ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden.

  Bijlagen:
  Brief bereikbaarheidsaanpak
  Brochure bereikbaarheidsaanpak
  Inventarisatierapport Mobiliteitsonderwerpen


  Voorzitterschap

  Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit is mevrouw H. Tiemens, wethouder gemeente Nijmegen.


  Bestuursleden

  R. van der Zee
  R. van der Zee

  Wethouder van Arnhem

  S. Fleuren
  S. Fleuren

  Wethouder van Berg en Dal

  H. Plaizier
  H. Plaizier

  Wethouder van Beuningen

  B. van Veldhuizen
  B. van Veldhuizen

  Wethouder van Doesburg

  A. Springveld
  A. Springveld

  Wethouder van Druten

  T. Spaargaren
  T. Spaargaren

  Wethouder van Duiven

  R. Waas
  R. Waas

  Wethouder van Heumen

  J. Sluiter
  J. Sluiter

  Wethouder van Lingewaard

  O. van Leeuwen
  O. van Leeuwen

  Wethouder van Montferland

  G. Wienhoven
  G. Wienhoven

  Wethouder van Mook en Middelaar

  H. Tiemens
  H. Tiemens

  Wethouder van Nijmegen

  D. Horsthuis-Tangelder
  D. Horsthuis-Tangelder

  Wethouder van Overbetuwe

  J. Verstand
  J. Verstand

  Wethouder van Renkum

  M. Budel
  M. Budel

  Wethouder van Rheden

  M.S. Albricht-Brinkman
  M.S. Albricht-Brinkman

  Wethouder van Rozendaal

  H. Sluiter
  H. Sluiter

  Wethouder van Westervoort

  P. Loermans
  P. Loermans

  Wethouder van Wijchen

  C. Koers
  C. Koers

  Wethouder van Zevenaar


  Werksporen

  werksporen


  Wilt u meer informatie?

  Neem dan contact op met Johan Leferink, programmaregisseur: j.leferink@regioan.nl of 06-52802170


  Medewerkers

  Johan Leferink
  Johan Leferink

  programmaregisseur

  Suzanne Hesseling
  Suzanne Hesseling

  secretaris

  Petra van Burk
  Petra van Burk

  programmamedewerker

  Miriam Kisters
  Miriam Kisters

  communicatieadviseur

  Climmy Hanssen
  Climmy Hanssen

  communicatieadviseur

  Lida Luijten
  Lida Luijten

  programmaondersteuner