Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Mobiliteit

Snel, comfortabel, veilig, betrouwbaar en schoon reizen. Daar zorgt SLIM & Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid voor in de regio Arnhem Nijmegen. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk. Ook werken we aan een verkeersveilige omgeving en stimuleren we duurzaam reisgedrag (website). Samen, steviger en sterker voor een gezonde en duurzaam bereikbare regio waar het prettig wonen, werken en reizen is.

SLIM naar een duurzaam bereikbare regio

logo


Stevige opgave voor mobiliteit en bereikbaarheid


De regio Arnhem Nijmegen vormt de motor van de Gelderse economie:

 • Bijna 800.000 inwoners
 • Economische kracht en onderwijs- en kennisinstellingen van wereldformaat. Met topsectoren van Health, HighTech en Energy;
 • Gunstig gelegen aan internationale weg-, spoor- en waterverbindingen;
 • Fantastische leefomgeving met natuur, cultuur en historie;
 • De sterkst groeiende regio buiten de Randstad. Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bijkomen. Op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000.

Kortom, een regio met een stevige opgave vanwege de toenemende mobiliteit in een reeds zwaar belast mobiliteitssysteem.

Zo werken wij aan duurzame mobiliteit en bereikbaarheid:

 • We gaan onverminderd door met een aanpak om onze bestaande mobiliteitsnetwerken beter te benutten.
 • We richten ons daarbij specifiek op ‘zero emission’ mobiliteit (fiets, openbaar vervoer, elektrisch vervoer etc.). Méér schone kilometers in onze dagelijkse verplaatsingen is ons streven.
 • Hoe? Structurele samenwerking en een gezamenlijke ambitie, visie en agenda zijn de basis. Het resultaat:
  • een dynamisch Ambitiedocument Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid, met acht samenhangende mobiliteitsopgaven;
  • een samenwerkingsagenda voor de uitvoering van het regionale programma voor 2020 en verder (vaststelling eind 2019).

Het programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid kent 6 werksporen:

 1. Robuust wegennet
 2. Betrouwbaar spoor
 3. (H)OV voor iedereen
 4. Aantrekkelijk fietsnetwerk
 5. Verkeersveilige omgeving
 6. Schoon onderweg
  website slimschoononderweg.nl

Documenten

Persbericht ambitiedocument

Folder samenvatting ambitiedocument (ook beschikbaar in het Engels en in het Duits)

Ambitiedocument duurzame mobiliteit (ook beschikbaar in het Engels en in het Duits)

Position paper Fiets

Position paper Hoofdwegen

Position paper Openbaar Vervoer

Position paper Spoor

Position paper Verkeersveiligheid

Position paper Schoon Onderweg


Archief: Regionale bereikbaarheidsagenda

In 2017 is een bereikbaarheidsagenda gemaakt. Deze is nu geactualiseerd aan de hand van het ambitiedocument ‘Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid’.

Eind 2017 heeft de toenmalige voorzitter van het PFO Mobiliteit, Arthur Boone, aan alle colleges de bereikbaarheidsaanpak en het bijbehorende inventarisatierapport aangeboden aan de gemeenteraden.

Bijlagen:
Brief bereikbaarheidsaanpak
Brochure bereikbaarheidsaanpak
Inventarisatierapport Mobiliteitsonderwerpen


Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Johan Leferink, programmaregisseur: j.leferink@regioan.nl of 06-52802170


Voorzitterschap

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit is mevrouw H. Tiemens, wethouder gemeente Nijmegen.


Bestuursleden

R. van der Zee
R. van der Zee

Wethouder van Arnhem

S. Fleuren
S. Fleuren

Wethouder van Berg en Dal

F. Houben
F. Houben

Wethouder van Beuningen

B. van Veldhuizen
B. van Veldhuizen

Wethouder van Doesburg

A. Springveld
A. Springveld

Wethouder van Druten

T. Spaargaren
T. Spaargaren

Wethouder van Duiven

R. Waas
R. Waas

Wethouder van Heumen

J. Sluiter
J. Sluiter

Wethouder van Lingewaard

J. van Halteren
J. van Halteren

Wethouder van Montferland

G. Wienhoven
G. Wienhoven

Wethouder van Mook en Middelaar

H. Tiemens
H. Tiemens

Wethouder van Nijmegen

D. Horsthuis-Tangelder
D. Horsthuis-Tangelder

Wethouder van Overbetuwe

M. Mulder
M. Mulder

Wethouder van Renkum

M. Budel
M. Budel

Wethouder van Rheden

M.S. Albricht-Brinkman
M.S. Albricht-Brinkman

Wethouder van Rozendaal

H. Sluiter
H. Sluiter

Wethouder van Westervoort

P. Loermans
P. Loermans

Wethouder van Wijchen

C. Koers
C. Koers

Wethouder van Zevenaar


Werksporen

werksporen


Medewerkers

Johan Leferink
Johan Leferink

programmaregisseur

Suzanne Hesseling
Suzanne Hesseling

secretaris

Rachel Drosterij
Rachel Drosterij

programmamedewerker

Chris van der Hulst
Chris van der Hulst

communicatieadviseur

Climmy Hanssen
Climmy Hanssen

communicatieadviseur

Lida Luijten
Lida Luijten

programmaondersteuner