Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Wonen

De regio Arnhem Nijmegen is een aantrekkelijk woongebied met een grote diversiteit aan woonmilieus. De onderlinge samenhang op de woningmarkt is groot. Daarom werken de 18 gemeenten samen in het kader van de woonruimteverdeling. Er is regionaal een modelverordening opgesteld, die door de gemeenteraden is vastgesteld. Arnhem is contactgemeente voor o.a. de urgentiecommissie en bezwaar- en beroepszaken. In 2018 wordt de huisvestingsverordening geëvalueerd.

Iedere subregio (Arnhem e.o., De Liemers en Nijmegen e.o.) heeft een geactualiseerde woonagenda vastgesteld. Deze zijn in samenwerking met de provincie tot stand gekomen op basis van de meeste recente bevolkingsprognose en de regionale uitwerking van het woonbehoefteonderzoek WoON2015.

Er wordt in het voorjaar van 2018 gewerkt aan een strategische regionale visie op wonen die de subregionale woonagenda's en de andere regionale thema's verbindt. De subregionale woonagenda's kunt u hier vinden: woonagenda Nijmegen e.o., woonagenda Arnhem e.o. Op 15 april 2019 ontving gedeputeerde Josan Meijers de regionale strategie die bij de subregionale woonagenda's hoort. De regionale strategie kunt u bekijken en downloaden. In het persbericht leest u een toelichting.

Een ander onderwerp is dat de gemeenten de regio hebben aangewezen als woningmarktgebied waarbinnen de woningcorporaties werkzaam mogen zijn.

In het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Wonen worden verder actuele thema’s besproken en er is tweemaal per jaar een themabijeenkomst om kennis te delen met elkaar en stakeholders in de regio (worden nog gepland). Het PFO komt 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar.


Jaarplanning 2018

Na de verkiezingen op 21 maart 2018 zal het PFO Wonen van samenstelling veranderen. Voor het komende jaar tijd staan in ieder geval de volgende onderwerpen voor het PFO op stapel:

  • afronding/vaststellen strategische kop op de subregionale woonagenda's en monitoring daarvan;
  • per subregio uitvoeren en uitwerken van de woonagenda's;
  • besluitvorming over veranderen opzet en werkwijze themabijeenkomsten wonen;
  • besluitvorming over het houden van een woningbehoefteonderzoek;
  • evaluatie van de Huisvestingsverordening.

Voorzitterschap

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Wonen is mevrouw G. Hofstede, wethouder gemeente Rheden.


Bestuursleden

R. Paping
R. Paping

Wethouder van Arnhem

N. Verheul
N. Verheul

Wethouder van Berg en Dal

P. de Klein
P. de Klein

Wethouder van Beuningen

A. Boone
A. Boone

Wethouder van Doesburg

A. Springveld
A. Springveld

Wethouder van Druten

J. Goossen
J. Goossen

Wethouder van Duiven

vacature
vacature

Wethouder van Heumen

H. Witjes
H. Witjes

Wethouder van Lingewaard

W. Gerritsen
W. Gerritsen

Wethouder van Montferland

K. Peters
K. Peters

Wethouder van Mook en Middelaar

N. Vergunst
N. Vergunst

Wethouder van Nijmegen

W. Hol
W. Hol

Wethouder van Overbetuwe

M. Mulder
M. Mulder

Wethouder van Renkum

G. Hofstede
G. Hofstede

Wethouder van Rheden

M.S. Albricht-Brinkman
M.S. Albricht-Brinkman

Wethouder van Rozendaal

H. Sluiter
H. Sluiter

Wethouder van Westervoort

G. Gerrits
G. Gerrits

Wethouder van Wijchen

H. Winters
H. Winters

Wethouder van Zevenaar


Medewerkers

Elke Dreier
Elke Dreier

secretaris