Menu

Wonen

De regio Arnhem Nijmegen is een aantrekkelijk woongebied met een grote diversiteit aan woonmilieus. De onderlinge samenhang op de woningmarkt is groot. Daarom werken de 18 gemeenten samen in het kader van de woonruimteverdeling. Er is regionaal een modelverordening opgesteld, die door de gemeenteraden is vastgesteld. Arnhem is contactgemeente voor o.a. de urgentiecommissie en bezwaar- en beroepszaken. Ook is er een regionale woningbouwplanning en wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan, bijvoorbeeld uitwerking van WoON 2015 naar de regiogemeenten. Op basis hiervan zullen de (sub)regionale woonagenda's worden geactualiseerd. Hierbij werkt de Regio Arnhem Nijmegen samen met de provincie. Een ander onderwerp is dat de gemeenten de regio hebben aangewezen als woningmarktgebied waarbinnen de woningcorporaties werkzaam mogen zijn. Verder worden actuele thema’s besproken en is er tweemaal per jaar een themabijeenkomst om kennis te delen met elkaar en stakeholders in de regio. Dit alles wordt gedaan door het portefeuillehoudersoverleg Wonen (PFO Wonen) dat tweemaal per jaar bij elkaar komt.


Jaarplan

De planning van onderwerpen is in dit overzicht verwerkt.


Voorzitterschap

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Wonen is de heer B. Velthuis, wethouder gemeente Nijmegen.


Bestuursleden

G. Ritsema
G. Ritsema

Arnhem

A. ten Westeneind
A. ten Westeneind

Berg en Dal

P. de Klein
P. de Klein

Beuningen

E. Mulder
E. Mulder

Doesburg

A. Springveld
A. Springveld

Druten

S. van Groningen
S. van Groningen

Duiven

H. van den Berg
H. van den Berg

Heumen

J. Sluiter
J. Sluiter

Lingewaard

W. Gerritsen
W. Gerritsen

Montferland

G. Wienhoven
G. Wienhoven

Mook en Middelaar

B. Velthuis
B. Velthuis

Nijmegen

J. van Baal
J. van Baal

Overbetuwe

J. Verstand
J. Verstand

Renkum

N. Olland
N. Olland

Rheden

G. van Gorkum
G. van Gorkum

Rozendaal

T. Kampschreur
T. Kampschreur

Westervoort

G. Gerrits
G. Gerrits

Wijchen

H. Winters

Zevenaar


Medewerkers

Gert van Putten
Gert van Putten

secretaris