Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Een sterkere regio Arnhem Nijmegen

De versterkte samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen is een stap dichterbij gekomen met besluitvorming in alle 18 colleges van B&W van de deelnemende gemeenten over de regionale agenda. In oktober besloten alle colleges ook al conform over de visie en de gemeenschappelijke regeling. Daarmee is de set stukken die in november en december 2020 aan de 18 gemeenteraden voorgelegd worden compleet.

Slagkracht, transparantie en profilering

Lucien van Riswijk, burgemeester van Zevenaar en voorzitter van de stuurgroep die het proces leidt is blij met dit resultaat. "Het feit dat er een breed gedragen besluit van 18 colleges ligt, bewijst dat de behoefte aan een versterkte samenwerking groot is. Regiobreed wordt erkend dat de opgaven die er liggen grote urgentie hebben en alleen in gezamenlijkheid aangepakt kunnen worden", aldus van Riswijk.

Naast meer slagkracht is transparantie en een democratische legitimering van de samenwerking een belangrijke doelstelling van de versterkte regio. Sylvia Fleuren, wethouder in Berg en Dal en lid van de stuurgroep ziet dat dit goed geborgd is in de plannen. "We creëren nadrukkelijk geen nieuwe bestuurslaag. Het werken aan de opgaven blijft een collegeverantwoordelijkheid en gemeenteraden besluiten over deelname aan een opgave. Ik denk dat we hiermee maximale flexibiliteit én transparantie organiseren."

Naast slagkracht en democratische legitimering is profilering een derde belangrijke reden om de handen ineen te slaan. Voorzitter van de stuurgroep Van Riswijk: "Door je als regio scherp te profileren, word je veel beter gezien in Den Haag en Brussel. We kiezen daarbij voor een profiel waarbij groei hand-in-hand gaat met een ontspannen leefkwaliteit en dat doen we onder de naam Groene Metropoolregio. Ook gaan we meer en beter samenwerken met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven om onze gewenste doelen te bereiken."

Volgens planning moet de versterkte samenwerking in januari 2021 van start gaan.

Samenstelling stuurgroep

 • Lucien van Riswijk, burgemeester gemeente Zevenaar (voorzitter)
 • Ahmed Marcouch, burgemeester gemeente Arnhem
 • Hubert Bruls, burgemeester gemeente Nijmegen
 • Nick Derks, wethouder gemeente Wijchen
 • Helga Witjes, wethouder gemeente Lingewaard
 • Sylvia Fleuren, wethouder gemeente Berg en Dal
 • Jasper Verstand, wethouder gemeente Renkum (gestopt per 1 oktober)
 • Jan Herman de Baas, kwartiermaker (gestopt per 15 oktober)

Ondersteuning aan de stuurgroep:

 • Arne van Hout, gemeentesecretaris Nijmegen, namens Kring Gemeentesecretarissen
 • Henk van den Berg, secretaris Regio Arnhem Nijmegen (secretaris stuurgroep)

Opgaven

De regionale agenda bestaat uit vijf opgaven. Aan elke opgave is een bestuurlijk trekker verbonden:

 • Verbonden regio: Harriët Tiemens (Nijmegen),
 • Circulaire regio: Titus Burgers (Wijchen);
 • Ontspannen regio: Agnes Schaap (Renkum);
 • Productieve regio: Jan van Dellen (Arnhem);
 • Groene groeiregio: Carol van Eert (Rheden).

Radenbijeenkomsten

Er is voor gekozen om gedurende het gehele proces met de gemeenteraadsleden in gesprek te gaan.

Deze eerste radenbijeenkomst (21 oktober 2019) stond in het teken van het verzamelen van input. Over welke onderwerpen moet het gaan in de samenwerking? Waar moeten we rekening mee houden? Van deze bijeenkomst is een terugblik gemaakt.

Terugblik tweede radenbijeenkomst

De tweede radenbijeenkomst (2 december 2019) was bedoeld om reacties op te halen op de eerste denkrichtingen. Wat vinden de raadsleden van de eerste ideeën? Welke wensen zijn er voor de uitwerking, versterking of aanpassing van de denkrichtingen? Van deze bijeenkomst is ook een impressie gemaakt.

De derde radenbijeenkomst die in het voorjaar gepland stond, werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Deze bijeenkomst is op 6 juli alsnog gehouden, maar nu digitaal. Voor een verslag en een link naar de uitzending kijk hier: download verslag.

In de maanden november en december vindt het besluitvormingsproces rond de versterkte samenwerking in de gemeenteraden plaats. Voorafgaand aan deze besluitvorming is er een aantal keer een radenbijeenkomst georganiseerd waarvan de laatste op 5 oktober plaatsvond. Een registratie van deze (online) bijeenkomst vindt u hier.

Van de extra RegioOntmoet bijeenkomst op 2 oktober is ook een videoregistratie beschikbaar.


Documenten