Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Een sterkere regio Arnhem Nijmegen

Verbetering van de regionale samenwerking staat dit jaar nadrukkelijk op de agenda. De 18 colleges van de regiogemeenten hebben op 16 april 2019 besloten om te werken aan de versterking van de huidige regionale samenwerking.

Regio Arnhem Nijmegen is een prachtige regio waar het goed wonen en werken is. Regionaal werken we al intensief samen. Maar dat kan beter. Om samen slagvaardiger kansen te kunnen pakken, om aantrekkelijker te zijn voor inwoners en bedrijven, willen we ons efficiënter en transparanter organiseren. Daarvoor hebben we nodig:

 • een helder regionaal perspectief met één boodschap (visie)
 • een gezamenlijke agenda met echt regionale opgaven in allianties met externen
 • een moderne werkwijze met heldere sturing en legitimatie (governance)

Een projectteam, onder leiding van kwartiermaker Jan Herman de Baas, is bezig met deze opgave. De opdracht hiervoor is verstrekt door de stuurgroep Versterking regionale samenwerking, waarvan burgemeester Lucien van Riswijk de voorzitter is. Alle relevante spelers, van raadsleden tot inhoudelijk experts, worden bij dit proces betrokken. De stuurgroep heeft in januari 2020 een Contourennotitie uitgebracht en hierover een persbericht verstuurd.

Radenbijeenkomsten

Er is voor gekozen om vooraan in het proces met de gemeenteraadsleden in gesprek te gaan. Ter inspiratie is aan de gemeenteraden de discussienotitie van de gemeentesecretarissen verzonden. De uitwerking ligt nog geheel open.

Deze eerste radenbijeenkomst (21 oktober 2019) stond in het teken van het verzamelen van input. Over welke onderwerpen moet het gaan in de samenwerking? Waar moeten we rekening mee houden? Van deze bijeenkomst is een terugblik gemaakt.

Terugblik tweede radenbijeenkomst

De tweede radenbijeenkomst (2 december 2019) was bedoeld om reacties op te halen op de eerste denkrichtingen. Wat vinden de raadsleden van de eerste ideeën? Welke wensen zijn er voor de uitwerking, versterking of aanpassing van de denkrichtingen? Van deze bijeenkomst is ook een impressie gemaakt.

De derde radenbijeenkomst (23 maart 2020) is geannuleerd. Deze was bedoeld voor meningsvorming en onderlinge afstemming tussen de raadsleden over het conceptvoorstel dat dan op tafel zou liggen.

Door de op 15 maart genomen maatregelen in de landelijke aanpak van het Corona-virus ging deze bijeenkomst niet door. Ook de ontmoeting van de colleges op 27 maart is geschrapt.
Het vervolg van ons regionale project loopt daardoor anders dan gepland. Dit wil overigens zeker niet zeggen dat het project daarmee stil komt te liggen. Het ambtelijke projectteam gaat op volle kracht door en heeft al haar bijeenkomsten omgezet naar virtuele vergaderingen per mail en telefoon.

Er wordt alles in het werk gesteld om de toegezegde voorstellen rond 1 april conform planning af te ronden. De stuurgroep zal op dat moment bezien hoe colleges en raden in de periode daarna zodanig kunnen worden betrokken dat de definitieve voorstellen toch voor het zomerreces in de gemeenteraden kunnen worden behandeld.

Samenstelling stuurgroep

 • Lucien van Riswijk, burgemeester gemeente Zevenaar (voorzitter)
 • Ahmed Marcouch, burgemeester gemeente Arnhem
 • Hubert Bruls, burgemeester gemeente Nijmegen
 • Nick Derks, wethouder gemeente Wijchen
 • Helga Witjes, wethouder gemeente Lingewaard
 • Sylvia Fleuren, wethouder gemeente Berg en Dal
 • Jasper Verstand, wethouder gemeente Renkum
 • Jan Herman de Baas, kwartiermaker

Ondersteuning aan de stuurgroep:

 • Arne van Hout, gemeentesecretaris Nijmegen, namens Kring Gemeentesecretarissen
 • Henk van den Berg, secretaris Regio Arnhem Nijmegen (secretaris stuurgroep)

Week van de regio

Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 november 2019 is de ‘Week van de Regio’ geweest. Verschillende groepen gingen op diverse manieren aan de slag om te werken aan de toekomst van onze regio. Doelstelling van die week was om tot de eerste ideeën komen van de eindproducten: agenda, visie en werkwijze.

In en na de Week van de Regio zijn de eerste schetsen bij bestuurders en gemeenteraden getoetst, op weg naar een conceptvoorstel dat in de eerste maanden van 2020 gereed moet zijn. Dat voorstel wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraden van de 18 gemeenten, die daarover beslissen.

Documenten