Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Woondeal

Op 4 maart 2020 hebben de Regio Arnhem Nijmegen, de steden Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland en het Rijk de Woondeal gesloten. Het doel van de Woondeal is het woningtekort in de regio terug te dringen. Dit kan door de woningbouwproductie, het functioneren van de woningmarkt en de leefbaarheid in deze groene en inclusieve regio structureel te verbeteren. De Woondeal bevat onder meer afspraken op het gebied van complexe en integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, betaalbaarheid van de woningen, de aanpak van excessen op de woningmarkt, het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken, etc.

De woonopgaven in de regio kunnen alleen worden gerealiseerd door een langjarige samenwerking tussen overheden en private partijen. Dit gebeurt door het bundelen van krachten van verschillende overheden, woningcorporaties en marktpartijen zoals beleggers, (bouw)ontwikkelaars, vervoersmaatschappijen en zorgverlening.

Verstedelijkingsstrategie

De Woondeal loopt voor op de verstedelijkingsafspraken die regio Arnhem-Nijmegen samen met de regio Foodvalley maakt met het Rijk. De Verstedelijkingstrategie is een middellange tot lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de regio, waarbij de verstedelijkingsopgave in samenhang met onder meer de opgaven voor bereikbaarheid, energietransitie, kwaliteit van de leefomgeving, water, landschap en klimaatadaptatie wordt bezien.

Animatiefilm met uitleg

Meer informatie

.