Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Conceptueel bouwen & betaalbaarheid

In deze regio is de opgave voor het realiseren van betaalbare woningen groot. Om de betaalbaarheid te waarborgen en tegelijkertijd in te zetten op versnelling en circulariteit, wordt de toepassing van innovaties als conceptueel bouwen en industrialisatie verkend. Er is contact gelegd met het initiatief www.zetdewoningbouwaan.nl van de Provincie Zuid Holland en de Bouwcampus. In een eerste gezamenlijke sessie zijn koppelkansen verkend en die lijken er volop te zijn. Er zijn natuurlijk nog flinke stappen te zetten om echt de voordelen te plukken van conceptueel en industrieel bouwen. Het vraagt om een andere benadering van woningbouwontwikkeling. In plaats van steeds opnieuw op projectniveau hetzelfde proces te doorlopen, zou de inzet gericht moeten zijn op het tot stand brengen van een continue bouwstroom van industrieel vervaardigde woningen. Door samen te werken met de Tempotafel Versnelling & Continuïteit wordt de eerste stap naar vraagbundeling gezet en bezien op welke locaties en voor welk deel van het woningbouwprogramma conceptueel bouwen en industrialisatie een oplossing kan bieden.

Ook woningcorporaties vormen ook een belangrijke partij wanneer het gaat om betaalbare woningen. In deze regio zijn de corporaties verenigd en werken de gemeenten en corporaties samen op basis van prestatieafspraken. Dit om de juiste woning met de juiste prijs op de juiste plek te realiseren en te houden. Waarbij naast betaalbaarheid ook veel aandacht wordt besteed aan verduurzamen van de woningvoorraad.

Wil je meer informatie over deze Tempotafel of wil je deelnemen? Stuur jouw vraag naar woondeal@regioan.nl of neem contact op met Liseth Aries: l.aries@zevenaar.nl, contactpersoon voor deze Tempotafel.