Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Groen & Circulair

De Tempotafel ‘Groen en Circulair’ bouwt voort op de voortgang die in de regio al is gemaakt gezien de prijs ‘beste circulaire regio’ in 2018. Die positie willen wij behouden en versterken; wij zijn de weg ingeslagen naar een volledige circulaire leefomgeving. De regio kent een veelvoud van inspirerende circulaire initiatieven. In de Tempotafel zetten we de komende periode in op het aanbrengen van de noodzakelijke focus. Wij trekken hiervoor ook op met de Economic Board en het Kenniscentrum Circulaire Bouw. Partijen geven circulariteit in de Woondeal concrete invulling door kennisdeling en operationaliseren van het concept: (door)ontwikkelen van definities, meetmethoden, standaarden, et cetera. Wij onderzoeken de link met conceptueel bouwen. Samen met partijen werken wij verder aan procesincentives en verbeteren van business-cases. Om zo bij te dragen aan oplossingen die bijdragen aan opschalen en verbreden van circulair bouwen en renoveren. Zodat dit vervolgens ingepast kan worden in de brede benadering in de Woondeal van een groene en circulaire leefomgeving.

Wil je meer informatie over deze Tempotafel of wil je deelnemen? Stuur jouw vraag naar woondeal@regioan.nl of neem contact op met Stefan Tempelman: s.tempelman@overbetuwe.nl, contactpersoon voor deze Tempotafel.