Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Specifieke doelgroepen & Flexwonen

Er zijn diverse specifieke doelgroepen op de woningmarkt die speciale aandacht verdienen, omdat zij een kwetsbare achtergrond of zorgvraag hebben of juist een zeer specifieke kwalitatieve woningvraag. De regio zet de stappen om de huisvesting van deze specifieke doelgroepen te realiseren. Omdat de doelgroepen divers zijn, is er voor gekozen om aan de Tempotafel Specifieke doelgroepen in eerste instantie de focus te leggen op de huisvesting van zorggerelateerde doelgroepen, zoals de uitstroom beschermd wonen, ouderen, dak- en thuislozen. Op deze Tempotafel delen partijen inspirerende voorbeelden, wordt kennis gedeeld en wordt bekeken wat er nodig is om tot realisatie van woonruimte voor deze doelgroep te komen.

Regionaal is er afstemming over de huisvesting van doelgroepen met een specifieke woningvraag, zoals arbeidsmigranten en woonwagenbewoners. Mogelijk wordt hiervoor in 2021 ook een Tempotafel opgericht.

Wil je meer informatie over deze Tempotafel of wil je deelnemen? Stuur jouw vraag naar woondeal@regioan.nl of neem contact op met Maajke van der Mark: m.van.der.mark@drutenwijchen.nl, contactpersoon voor deze Tempotafel.