Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Versnelling & Continuïteit

De regio heeft in 2020 flinke stappen gezet in versnelling van woningbouw op korte termijn en continuïteit van bouw op lange termijn. Om de koers te bewaken is de regionale woningbouwmonitor (monitor) gelanceerd. Op basis hiervan wordt in de Tempotafel Versnelling en Continuïteit met marktpartijen en woningcorporaties bekeken of de publieke en private focus op dezelfde versnellingslocaties zit en wat er nodig is om deze locaties versneld te realiseren. De input van de markt wordt lokaal gebruikt voor actualisatie van plannen.

De uitbreiding van de plancapaciteit naar 130% van de behoefte in 2030 gebeurt in de hele regio. In 2020 zijn in Nijmegen twee aanvragen voor woningbouwimpulsmiddelen (Wbi) gedaan: voor het stationsgebied en voor de Winkelsteeg (Kanaalzone). Met deze middelen kan werkelijke versnelling van betaalbare woningen worden gerealiseerd. Daarnaast is er € 5 miljoen aan de regio toegekend voor de (flexibele, tijdelijke) huisvesting van kwetsbare groepen. Deze middelen worden in Arnhem en Nijmegen ingezet.

Om de ambtelijke capaciteit te versterken hebben zowel het Rijk als de provincie middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Daarnaast kijken individuele gemeenten ook naar de mogelijkheden van uitbreiding van de ambtelijke capaciteit.

Wil je meer informatie over deze Tempotafel of wil je deelnemen? Stuur jouw vraag naar woondeal@regioan.nl of neem contact op met Bas Böhm: b.bohm@nijmegen.nl, contactpersoon voor deze Tempotafel.

Verslagen Tempotafel Versnelling & Continuïteit

Verslag 6 november 2020